Den nya ledarskapsutbildningen vid Idrottshögskolan vänder sig till alla lagidrotter. Den kommer att ingå i det ordinarie utbildningsutbudet. Ett visst antal platser kommer att garanteras ishockeyledare i form av uppdragsutbildning.
Den uppdragsutbildning, som är inne på tredje året vid Mitthögskolan i Örnsköldsvik, har i samförstånd mellan alla parter tagit plats på Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

Utbildningen sker på halvfart i två år med 20 poäng varje läsår -totalt 40 poäng. Huvudämnena för den akademiska tränar-/ledarutbildningen blir: idrottspsykologi, idrottsmedicin och pedagogik: coaching, ålders- och nivåanpassad träning, lagspelsmetodik, projektarbete samt valfria kurser.

Inom den akademiska managerutbildningen finns följande huvudämnen: idrottspsykologi och pedagogik: coaching, idrott och samhälle, organisation/organisationsutveckling, idrottsjuridik, projektarbete samt valfria kurser.

SÄKRAT FRAMTIDSFRÅGOR

– Vi är mycket nöjda över att samarbeta med Umeå universitet. Det finns intresse, kunskap och engagemang i stora mått både hos ledning, administratörer och fakulteter något som är helt avgörande för ett framgångsrikt arbete, säger Tommy Boustedt, utvecklingschef vid Svenska ishockeyförbundet sedan drygt ett halvår.

– Dessutom har vi glädjande nog kunnat förankra vissa framtidsfrågor i utbildningen för svensk ishockey. Jag tänker då bland annat på individuella utvecklingsplaner och nivåanpassad träning, säger Tommy Boustedt.

Svenska Ishockeyförbundet har också önskemål om ytterligare samarbete
med Umeå universitet.
– Det gäller en akademisk fortbildning. Något som redan efterfrågas av de som först examinerades vid Mitthögskolan samt bland de som inte har möjlighet att gå ledarskapsutbildningen. För att inte tala om de behov av högkvalitativ fortbildning som finns för instruktörerna vid alla 26 ishockeygymnasier i landet, säger Tommy Boustedt.

FLYGANDE START

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med att kunna etablera ett samarbete med Svenska Ishockeyförbundet. Det blir ju något av en flygande start för Idrottshögskolan i Umeå, säger idrottshögskolans föreståndare Ronny Lorentzon.

Inom forskningsområdet finns sedan tidigare ett etablerat samarbete, en doktorand är stationerad vid universitetet och PG Fahlström doktorerade nyligen med en avhandling om hockeycoaching.

För mer information kontakta:
P G Fahlström, Umeå universitet
090 – 786 61 17
070 – 576 90 06
E-post: pg.fahlstrom@pedag.umu.se

Tommy Boustedt, Sv.Ishockeyförbundet
08 – 449 04 18
070 – 445 04 18

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23