I början av november lanserade Ikea en fåtölj med en helt ny funktion för att lättare kunna sätta sig i och resa sig upp från fåtöljen. Funktionen bygger på ett koncept som har tagits fram av studenter på masterprogammet Industrial Design vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.


Idén att ta fram en fåtölj med en hjälpfunktion väcktes då Ikea under 2017 startade upp ett nytt projekt inom produktutveckling. Projektet, som fick namnet Omtänksam, syftade till att ta fram ett antal produkter som gör livet i hemmet lite enklare för dem som av olika orsaker har en nedsatt rörlighet eller av annan anledning behöver lite extra stöd.

– Fåtöljer har ofta en ganska låg sittposition. För äldre personer och andra som har en begränsad rörlighet kan det vara svårt att sätta sig i och komma upp ur den låga positionen. Vårt uppdrag till studenterna var därför att ta fram en teknisk lösning som underlättar dessa moment i användandet av möbeln, säger Lars Ingolf, som tillsammans med Rickard Johnsson ledde projektet från Ikeas sida.

Från Ikeas sida ser man samverkan med studenter som ett bra sätt att få in nya perspektiv och hitta nya lösningar som förbättrar människors liv i hemmet.

– De studenter som var med i projektet förstod hur viktigt det är att jobba med alla dimensioner av det vi på Ikea kallar demokratisk design och som inkluderar form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris. Det var en svår utmaning, men tillsammans lyckades vi. Det är vi på Ikea stolta över och det ska studenterna också vara, säger Patrik Bolin, Innovation Deployment Manager på Ikea.


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se
Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se
Presskontakt:
Sofia Stenberg
Telefon:
036-101566
Epost:
sofia.stenberg@ju.se