Förutom att mössen som saknar IL-6 blir feta drabbas de av sjukdomar som ofta ses i samband med fetma, som diabetes och blodfettrubbningar. Dessa fynd har publicerats i den ansedda tidningen Nature Medicine.

IL-6 Àr ett viktigt hormon för kroppens försvar vid olika typer av stress till exempel vid infektioner och bidrar bland annat till feber. Behandling med IL-6 direkt till hjÀrnan leder till ökad energiomsÀttning, men Àven minskad aptit hos rÄttor. En lÀngre tids behandling med IL-6 centralt till rÄttor ledde till minskad fettmassa hos djuren. Dessa data tyder pÄ att IL-6 Àr viktigt för reglering av fettmassa och att IL-6 verkar via hjÀrnan troligen i den del kallad hypotalamus, som man vet Àr viktig för reglering av fettmassa.

IL-6 har tidigare getts till mÀnniskor som en engÄngsbehandling. Intressant nog fann man att IL-6 behandling gav ökad energiomsÀttning utan att ge nÄgra större biverkningar. Tillsammans tyder dessa data pÄ att IL-6 skulle kunna anvÀndas för behandling av fetma Àven hos mÀnniskor.

Det Àr ocksÄ kÀnt att IL-6 frisÀtts i höga nivÄer till blodet frÄn arbetande muskler vid fysisk trÀning och det har föreslagits att IL-6 kan förmedla en del av de positiva effekterna av fysisk trÀning, t ex fettnedbrytning.

Fil Mag Kristina Wallenius, tel 031-342 2063, fax 031-82 15 24, e-post Kristina.Wallenius@medic.gu.se

Handledare: Professor John-Olov Jansson, tel: 031- 342 25 88
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för invÀrtesmedicin, Avdelningen för internmedicin, Research Centre for Endocrinology and Metabolism (RCEM).
Avhandlingens title: Insulin like growth factor I and Interleukin-6 regulate body fat. Avhandlingen har försvarats.

Carina ElmÀng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57