Under workshopen 6-8 maj i Ånn, Jämtland, förbereder och planerar forskarna sitt arbete inför sommaren. För journalister ges möjlighet till enskilda intervjuer om forskning och förväntningar, men även att följa de mer praktiska delarna av förberedelserna, som t.ex. korta utbildningar i IT och kommunikation i fält, sjukvård och helikopterkunskap. Workshopen pågår från lunch tisdag 6 maj till lunch torsdag 8 maj och det går självklart bra att medverka bara under en del av den. Den dag som mest lämpar sig för besök är onsdag 7 maj, då de andra dagarna delvis är resdagar. Samma dag är också lokala politiker och företagare inbjudna att besöka workshopen.

Det här är en chans att under hela sommaren, med början i maj, få följa en stor och viktig forskningssatsning i en av Sveriges vackraste miljöer – fjällen. Forskare från många delar av Sverige deltar i workshopen och expeditionen, men majoriteten av dem kommer från Umeås och Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Välkomna till Ånn! Obligatorisk föranmälan senast 30 april till Sofia Rickberg, informationssekreterare på Polarforskningssekretariatet, som också gärna svarar på frågor: sofia.rickberg@polar.se eller
08-673 97 25. Journalister förväntas stå för sina egna resor. Boende och mat i Ånn kan ordnas genom Polarforskningssekretariatet. Detaljerat program för workshopen ges efter anmälan.

Sofia Rickberg, informationssekreterare, Polarforskningssekretariatet: sofia.rickberg@polar.se eller 08-673 97 25.

Hanna Zetterberg-Struwe, informatör, Internationella polaråret 2007–2008: hanna.zetterberg-struwe@vr.se, 08-546 442 39.