Välkommen till ett samtal där den nypublicerade boken How Economics Can Save the World: Simple Ideas to Solve Our Biggest Problems, skriven av Erik Angner och utgiven av Penguin, presenteras och diskuteras.

Deltagare:
Erik Angner, författare och professor i praktisk filosofi
Anna Ekström, jurist och tidigare Utbildningsminister
Tore Ellingsen, professor i ekonomi

Moderator: Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier

Tid och plats:
Tisdag 7 februari, kl. 15.00-16.30
SN7 på Stora Nygatan 7 i Stockholm

Anmäl dig här för att komma in

Klimatförändringar, ojämlikhet, hunger och en global pandemi – det är lätt att uppleva att såväl våra liv som våra samhällen är under hot. I sin bok berättar Erik Angner med hjälp av en rad exempel från vardagliga situationer hur nationalekonomin kan utgöra ett användbart verktyg för att ta oss an utmaningar på alla nivåer. Han menar att ekonomin kan erbjuda oss en lins som gör det lättare för oss att förstå hur saker fungerar, och utgöra en kraft som kan ta oss mot en lyckligare, mer rättvis och hållbar värld.

Samtalet kommer att hållas på engelska.

Engelska bokhandeln kommer att sälja boken i samband med samtalet.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Presskontakt:
Henric Karlsson
Telefon:
072 080 23 77
Epost:
henric.karlsson@iffs.se
Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Epost:
erika.karlsson@iffs.se