Forskningsansökningarna har kvalitetsgranskats och bedömts av en internationell expertgrupp.
Gruppen har bestått av forskare verksamma inom stamcellsområdet.
Av de knappt 50 ansökningarna kommer ett tiotal att beviljas medel.

Deltar gör bl a Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare och Charlotte Hall, administrativt ansvarig, båda från Ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet, samt Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond. Medverkar gör också de forskare som kommer att få medel.

Tid & plats
Torsdag 5 sept, kl 10.00
Vetenskapsrådet, sal Berzelius, Regeringsgatan 56, Stockholm. Anmälan i receptionen.
Efter presskonferensen finns tid avsatt för ev intervjuer.

Bakgrund
Avtalet innebär att svensk stamcellsforskning får ett sammanlagt tillskott på 75 miljoner kronor under en femårsperiod. Det är en amerikansk forskningsstiftelse mot ungdomsdiabetes, Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) som går in med 50 miljoner kronor. Vetenskapsrådet bidrar med 20 miljoner och Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond med 5 miljoner kronor.
I programmet är 5 miljoner vikta för forskning kring etiska och juridiska aspekter. Beslut om dessa ansökningar kommer senare i höst.

Mer material och pressbilder
På Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se kommer information om beslutet och pressbilder att läggas ut under eftermiddagen. Materialet kommer även att finnas tillgängligt på engelska.

Anmälan och ev frågor
Annakarin Svenningsson, informationsansvarig medicin
Annakarin.Svenningsson@vr.se /08-546 442 19

Kajsa Eriksson, presschef
Kajsa.Eriksson@vr.se/08-546 442 16/ 0733-66 62 16