Inom forskningsprojektet Sweden-China Bridge publiceras nu den andra omfattande studien i Kina med fokus på batteribyten för tunga fordon. I studien har man undersökt förekomsten av batteribyte (battery-swapping) för tunga elfordon, det vill säga att enkelt byta ett urladdat batteri mot ett fulladdat, i stället för att ladda batteriet med kabel.

Batteribyte har snabbt blivit en nationell strategi som komplement till att ladda tunga elfordon via kabel. Flera kinesiska biltillverkare designar, tillverkar och levererar kompletta systemlösningar. I slutet av år 2020 fanns det nästan 600 batteribytesstationer för personbilar i Kina, vilka beräknas vara 25 000 år 2025. Motsvarande snabba utveckling kan ses för batteribyten för tunga fordon, där det de närmaste åren kommer att finnas över 600 batteribytesstationer i Kina. Allt fler tillverkare av tunga fordon satsar nu storskaligt på teknologin där fordonen är anpassade för batteribyten. Senaste uppgifterna från september 2021 visar att cirka 40 procent av nya certifierade tunga fordon har batteribyte som teknisk lösning.

– Kina har tagit en stark position som elbilsland, och strävar efter att utveckla elektrifieringen av transportsystemet ytterligare. Genom projektet Sweden-China Bridge vill vi bidra till ökad förståelse och informations- och kunskapsdelning om teknisk och kommersiell utveckling av elektrifiering av fordonssystem, säger Mike Danilovic, professor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad, och fortsätter:

– Vi hoppas kunna presentera integrerade transportsystemlösningar, och infrastruktur för energiförsörjning som ett helintegrerat system med intelligenta och smarta städer. Tekniken för batteribyte är en viktig och intressant del av detta, inte minst då det gäller tunga fordon.

Rapporten Exploring Battery Swapping for Heavy Trucks in China 1.0. (se länk nedan) är en genomgång av teknologin för batteribyte, dess historia och utvecklingen från pilotstadiet till nationell strategi. I rapporten redogörs också för hur kinesiska aktörer arbetar med teknikutveckling och kommersialisering vid etableringen av ett nytt ekosystem och nya affärsmodeller för batteribyteslösningar. Rapporten ger sex olika exempel på hur tekniken tillämpas i konkreta transport- och affärssituationer.

Om Sweden-China Bridge

För ett år sedan, i oktober 2020, startade Högskolan i Halmstad forskningsprojektet ”Sweden-China Bridge – Creating A Collaborative Academic Platform for Electrification of Transportation Systems” i samarbete med Lunds universitet, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) och Jönköping University – Jönköping International Business School. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår i två år.

Välkommen på pressträff

Journalister och forskare bjuds in till digital pressträff där forskargruppen presenterar forskningen och den nya rapporten samt beskriver kommande forskningsaktiviteter. Pressträffen hålls på svenska.

DATUM: måndagen den 11 oktober 2021

TID: 9:00–10:00

ZOOM: https://hh-se.zoom.us/j/61225655197.

Läs mer

Om projektet Sweden-China Bridge

Första rapporten från projektet: Exploring Battery Swapping for Electric Vehicles in China 1.0

Andra rapporten från projektet: Exploring Battery Swapping for Heavy Trucks in China 1.0

Mike Danilovic, professor

+46 70-81 57 588
mike.danilovic@hh.se