I dag finns flera svenska projekt som ägnar sig åt att undersöka hur man kan använda restprodukter i olika anläggningssammanhang.

För att diskutera aktuella resultat, forskningens nuvarande inriktning och framtida utvecklingsbehov arrangerar Luleå tekniska universitet tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) och Umeå Energi AB en workshop den 18-19 september.

Workshopens fokus ligger på aska från avfallsförbränning, så kallat slaggrus, men även andra material kan tas upp. Alla deltagare ska bidra med en två till tio minuter lång presentation inom ämnesområdet.

Utanför Umeå har en 500 meter lång provväg byggts där bottenaska från Dåva kraftvärmeverk använts som byggnadsmaterial.
Forts. sid 2

Medias representanter hälsas välkomna att delta dels i workshopen, dels vid besöket vid provvägen.
För mer exakt information om tider och platser – kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Dag: Onsdag-torsdag den 18-19 september
Plats: Norrskensgården, 1 mil norr om Umeå vid E4

Upplysningar: Holger Ecke, tel. 0920-49 20 41, hoec@sb.luth.se eller Bo Lind, tel. 031-778 65 66, mobil 070-584 67 73, bo.lind@swedgeo.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: