Samtliga 188 fall av intrauterin fosterdöd som inträffade i Stockholmsområdet under 1998-99 undersöktes. I 91 procent av fallen kunde en trolig dödsorsak identifieras; vanligast förekommande var infektioner, nedsatt moderkaksfunktion, moderkaksavlossning, sjukdom hos modern samt missbildningar och kromosomavvikelser hos barnet.

Infektion med parasiten Toxoplasma gondii, som kan leda till fosterskador och fosterdöd om modern blir smittad under graviditeten, studerades speciellt. I många länder erbjuds gravida kvinnor provtagning för att utesluta toxoplasmainfektion. Analys av blodprov från 41 000 nyfödda barn i Stockholm och Skåne visade att 12 av mödrarna hade haft toxoplasmos under graviditeten och att av dessa hade tre stycken smittat sina barn. Toxoplasmainfektion under graviditeten är alltså ovanligt i Sverige och forskargruppen rekommenderar därför inte att någon allmän screening införs i Sverige.

Även infektion med parvovirus B19 kan leda till fosterdöd. En undersökning av fostervävnad och moderkaka från 47 fall av intrauterin fosterdöd visade tecken på denna virusinfektion i 7 (15%) av fallen. I ett jämförande kontrollmaterial av moderkaksvävnad från 53 levande barn fanns inga tecken på infektion med parvovirus. Forskargruppen rekommenderar därför att diagnostik för parvovirus B19 bör ingå vid utredning av samtliga fall av intrauterin fosterdöd.

Avhandlingens titel:
Diagnostic evaluation of fetal death with special reference to intrauterine infections.

Författare:
Karin Petersson, Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel 08-585 875 36, mail: karin.petersson@obgyn.hs.sll.se

Disputation:
Fredag 31 maj 2002 kl 9.15, Föreläsningssal R64, Huddinge Universitetssjukhus.

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om