Biståndsgivarnas krav innebär att civilsamhällsorganisationer marknadsanpassas och konkurrerar med varandra om anslag precis som företag konkurrerar om kunder. Det har underminerat organisationernas sociala engagemang, som givarna annars betonar vikten av i olika policydokument.

– Istället för att ge mer makt åt organisationer på gräsrotsnivå som utför det praktiska arbetet blir de mer maktlösa. Allting ska utföras enligt färdiga mallar, säger Håkan Thörn.

NAI bjuder in media till seminariet där författarna redovisar rapporten. Afrikachefen på UD, Pereric Högberg, och UDs ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, samt Anne Lindeberg som är policy-rådgivare inom hiv- och aidsfrågor på Sida kommer att kommentera rapporten. Dessutom medverkar tre inbjudna afrikanska gäster som är experter inom hiv och aids och är aktiva i civilsamhället kring dessa frågor.

Hörsalen, Sida. Fredag 29 november kl. 12 – 15
[Ref 1]

Anmäl dig till johan.savstrom@nai.uu.se

Ladda ner rapporten här [Ref 2]

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna.

För mer info om rapporten och kontakt med de inbjudna afrikanska gästerna: Håkan Thörn, professor i sociologi, Gothenburg Centre for Globalization and Development,vid Göteborgs universitet, 0730 45 69 44 eller 031 786 47 86