För att mildra effekterna av klimatkrisen behöver kommunal infrastruktur för gator, vatten och sanitetssystem renoveras och stärkas. Det menar Pär Blomkvist, docent och universitetslektor i industriell ekonomi vid Mälardalens universitet (MDU). Han forskar om kommunal infrastrukturs historia för att se hur den kan bidra till att anpassa samhället till klimatkrisens utmaningar.

– Hotet från klimatkrisen och dess effekter på infrastruktursystem och samhälle har blivit ännu tydligare under de senare åren. Hastigheten på klimat-förändringarna är överraskande, och vår framtid verkar osäker, säger han.

Avgörande för att anpassa samhället
Här menar Pär Blomkvist att infrastrukturutveckling är avgörande för att anpassa samhället till de utmaningar som finns. För att mildra effekterna av klimatkrisen, menar han att kommunal infrastruktur, gator, vatten och sanitetssystem behöver renoveras och stärkas.
Till vardags forskar Pär Blomkvist om hållbarhet och innovationer inom infrastrukturella system. I sin nyutgivna bok “Articulating Publicness in Infrastructure: The History of Municipal Streets, Water and Sanitation in Sweden”, fokuserar han på den kommunala infrastrukturens historia i Sverige.

Historiska händelser påverkar
Pär Blomkvist kopplar samman den historiska utvecklingen av infrastruktur kring gator, vatten och sanitet med forskning inom medicinsk, social, kulturell, ekonomisk, teknisk och politisk historia.
– Den här sammankopplingen lyfter hur viktiga kontextuella faktorer i samhället har påverkat utvecklingen av gator, vatten och sanitet. Det som är tydligt är att utvecklingen av offentliga infrastruktursystem starkt har påverkats av historiska händelser på kommunal nivå.

Exempel på faktorer som påverkat infrastrukturutvecklingen:
1) Lokal självständighet
2) Urbanisering, demografi och industrialisering
3) Kommunreformen 1862, och specifikt reformen för vatten och sanitet
4) Klyftan mellan det privata och de offentliga sfärerna; den så kallade ”sociala frågan”
5) Oro för kolera, en ny uppfattning om hälsa och sjukdom men också den engelska sanitetsrörelsen.

Under 1900-talet seglade även ytterligare tre faktorer upp som påverkat dagens system för infrastruktur; miljöhänsyn på grund av vattenföroreningar, cirkularitet (återanvändning av resurser) och hållbarhet.

Infrastrukturutveckling avgörande
Genom att ha ett historiskt jämförande och långsiktigt perspektiv menar Pär Blomkvist att det är möjligt att upptäcka likheter och skillnader i utvecklingen av infrastruktur kring gator, vatten och sanitet.
– Utvecklingen av kommunala gator, vatten och sanitet har lämnat ett historiskt arv som fortfarande påverkar hur dessa hanteras på kommunnivå idag. Men för att mildra effekterna av klimatkrisen, behöver dessa system anpassas, renoveras och stärkas. Infrastrukturutveckling är avgörande för att anpassa samhället till de utmaningar som ligger framför oss. Min förhoppning är att insikter från historien kan hjälpa till att nå det målet, avslutar han.

Kontaktuppgifter:
Pär Blomkvist, docent och universitetslektor i industriell ekonomi vid Mälardalens universitet
Telefon: 021-10 70 45
E-post: par.blomkvist@mdu.se

Pär Blomkvist är också MDU:s expert inom teknikhistoria med fokus på klimateffekter och innovationer
inom infrastruktur som vägtrafik och VA-system.

https://www.mdu.se/artiklar/arkiv/2023-10-03-klimatkrisen-ger-effekter-pa-infrastruktur-och-samhalle?

Pär Blomkvist, docent och universitetslektor i industriell ekonomi vid Mälardalens universitet
Telefon: 021-10 70 45
E-post: par.blomkvist@mdu.se