Sjukdomstillståndet heter impingement, ”inklämning”, vilket betyder att senan ligger i kläm under en del av skulderbladet kallad akromion. Vanliga skäl är överbelastning och åldersförändringar som gör att sena och muskel trycker på akromion, som då får en benpålagring som i sin tur trycker på senan.

Impingement behandlas ofta med cortisonsprutor. Men här finns anledning till viss försiktighet, menar Bo Tillander, som i djurförsök visat att cortison kan ge skador i senvävnaden. Han rekommenderar därför att maximalt tre cortisonsprutor ges till patienter med axelsmärtor.

I en annan studie har Bo Tillander visat att den kroniska inflammationen i axelns slemsäck kan ge broskliknande förändringar i senvävnaden. En tredje studie behandlar operation mot ”inklämning”, en operation där den besvärande benpålagringen avlägsnas. Kalk i senan försvinner spontant efter operationen. Omkring fyra av fem patienter blir nöjda med resultatet av en sådan operation.

Avhandlingen heter The supraspinatus tendon – clinical and histopathological aspects. Disputationen äger rum den 19.10. Bo Tillander nås på tel 013- 22 42 61, e-post Bo.Tillander@lio.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: