OLOF PALME-PROFESSUREN innehas av professor Xu Youyu, från Kinas akademi för samhällsvetenskaperna. Under sin vistelse i Sverige är han knuten till Institutionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet.
KERSTIN HESSELGREN-PROFESSUREN delas i år mellan docent Lene Buchert, utbildningsvetenskaplig expert från Unesco, som vistas vid Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet, och professor Alison Mackinnon, Australien, knuten till Umeå universitet.

De båda gästprofessorernas föreläser och installeras vid en enkel ceremoni där de hälsas välkomna av Gustaf Lindencrona, rektor för Stockholms universitet och Bengt Hansson, huvudsekreterare i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Föreläsningar:
Education for All: An Attainable Dream? – Docent Lene Buchert
Liberty and Equality in Contemporary Thought – Professor Yoyu Xu

Datum och tid: Torsdag 14 feb, kl 15.00
Plats: Beijersalen, Kungliga Vetenskapsakademin, Lilla Frescativägen 4, Stockholm

Ytterligare upplysningar:Forskningssekreterare Birgit Arve-Parès, 08-54 63 43 26/ bap@vr.se.

Senast ändrad: [2002-02-07]

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: