Christina Gars ger i sin doktorsavhandling perspektiv pÄ förÀldrars och förskollÀrares samverkan. GrÀnser för förÀldraskap och förskollÀraruppgift undersöks. UtgÄngspunkten Àr den moderna barndomen med dess institutionalisering och de genomgripande förÀndringar i smÄ barns liv som den innebÀr. Barndomen har blivit offentlig och dÀrmed har Àven förÀldraskapet blivit offentligt.

I studien undersöks hur förestÀllningar om barn och barndom, om förÀldraskap och förskollÀraruppgift kommit till uttryck. FörestÀllningarna har varierat. Ett förÀldraskap med inslag av professionalisering och pedagogisering har dominerat. En förskollÀrare som ser sig förfoga över kraftfulla pedagogiska verktyg, likavÀl som en som ser sig som mera maktlös, har visat sig.

Ett djupt engagemang i barnen och stor omsorg om att ordna pĂ„ bĂ€sta sĂ€tt för dem har blivit synligt i materialet. De blickar som riktats mot barnen har skapat olika barn. Ett sĂ€tt att gestalta barnen framtrĂ€der sĂ€rskilt tydligt. Det Ă€r ett barn som granskats med vetenskapliga förtecken. Ett barn som man – av omsorg om dess bĂ€sta – bemödar sig om att anpassa till de krav man menar att fortsatt skolgĂ„ng och vuxenliv krĂ€ver.

Variationen i förestÀllningar innebÀr att ett och samma barn, vid förÀldrars och förskollÀrares möten och samtal, kan framstÀllas pÄ ett sÀtt som prÀglas av hopp och tilltro eller pÄ ett sÀtt som prÀglas av problem. Detta beror inte pÄ barnets sÀtt att vara utan pÄ den blick som riktas mot det.

Christina Gars Àr verksam som högskoleadjunkt vid LÀrarhögskolan i Stockholm.

Disputation: 1 juni kl. 10.00
Lokal: sal D3, LÀrarhögskolan i Stockholm, RÄlambsvÀgen 24-30
Opponent: Professor Gunilla Halldén, Linköpings universitet

För ytterligare information, kontakta Christina Gars, 08-87 64 58 eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.