Vi exponeras ständigt för kemikalier, naturliga och kroppsfrämmande, på naturlig väg och utan att vi känner till det. Ett av flera ämnen som undersökts i Eden Tarekes avhandling är akrylamid. Redan tidigare hade det indikerats att låga halter akrylamid förekommer i vårt blod, men däremot visste man inte var akrylamiden kom ifrån. Eden Tareke undersökte om dieten kunde vara en källa och visade att akrylamid kunde bildas i relativt sett höga nivåer vid upphettning av föda. Hon har med samma känsliga metodik som används för att upptäcka reaktiva ämnen i blodet, studerat hur olika faktorer, t.ex. tarmfloran, kan påverka nivåer av naturligt förekommande reaktiva ämnen. Sådana ämnen utgör en bakgrundsexponering för naturliga cancerriskfaktorer. Andra ämnen som studerats är isopren, etylenoxid och propylenoxid.

Doktorsavhandlingens titel: Identification and Origin of Potential Background Carcinogens: Endogenous Isoprene and Oxiranes, Dietart Acrylamide.

Disputationen ägde rum fredag 7 februari kl. 10.00 vid Stockholms universitet. Opponent var prof. Joseph Rafter, Karolinska Institutet.

Eden Tareke kan nås på telefon 08-16 20 18 (Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet, 106 91, Stockholm), e-post eden.tareke@mk.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: