Karolinska Institutet anordnar i samarbete med Uppsala Universitet, the Swedish Institute of Computer Science, SICS, och Linköpings Universitet en

International Conference on Systems Biology 2002 – The Logic of Life

I samband med konferensen hÄlls en presskonferens, se nedan.

Ämnet systembiologi handlar om kvantitativa analyser av biologiska processer och system, dĂ€r experiment och teori integreras. Systembiologiska studier fokuserar pĂ„ dynamiken, det vill sĂ€ga, hur biologiska system förĂ€ndras över en tidsperiod.

Systembiologi – i korthet
Stora framsteg inom biologin har lett fram till att vi nu kÀnner till nÀstan hela den mÀnskliga arvsmassan. I mÀnniskans arvsmassa finns ca 30 000 gener som i sin tur anvÀnds som mall för bildandet av RNA och proteiner. Mindre framsteg har gjorts i försöken att analysera hur dessa gener och proteiner tillsammans med andra molekyler samverkar i komplexa nÀtverk som styr de biologiska processerna. För att kunna förstÄ dessa processer krÀvs ett systemperspektiv. En ökad förstÄelse av biologiska system kan i framtiden komma att ligga till grund för rationellt framtagna lÀkemedel mot idag obotliga sjukdomar.

I det biologiska systemperspektivet (”systems biology”) integreras experiment och teori. Matematiska modeller som Ă€r bĂ„de kvantitativa och prediktiva konstrueras och utvĂ€rderas mot experimentella data. Dynamiken i de biologiska processerna Ă€r viktig, det vill sĂ€ga hur systemet förĂ€ndras över tiden (t.ex. hur koncentrationerna av en cells alla proteiner förĂ€ndras över en tidsperiod).

För att kunna studera biologiska system i ett systemperspektiv krÀvs metoder att studera uttrycket frÄn alla gener i form av budbÀrarRNA och proteiner samtidigt under en biologisk process. Tack vare utvecklingen av t.ex. DNA microarray-tekniker kan man idag studera uttrycket frÄn nÀstan alla gener i en viss vÀvnad eller celltyp.

Under denna konferens, The Third International Conference on Systems Biology, samlas de mest kunniga experimentalisterna och teoretikerna frÄn framför allt Europa, Japan och USA.

TvÄ internationella konferenser om systembiologi har hÄllits i tidigare; den första i Tokyo, Japan, 2000 och den andra pÄ Caltech, Pasadena, USA, 2001. Initiativet till ICSB kommer frÄn Hiroaki Kitano, Sony Corp och ERATO Kitano Systems Biology Project, Japan.
Vetenskaplig ledare för ICSB2002 Àr MÄns Ehrenberg, Uppsala Universitet.

VĂ€lkommen till presskonferens fredag 13 december kl. 9.15

Presskonferensen Àger rum i anslutning till konferensen i sal Adam.
Mötesplats: Konferenssekretariatet

Medverkande:
Forskningsminister Thomas Östros
Rektor Hans Wigzell, Karolinska Institutet
Professor Hiroaki Kitano, Kitano Symbiotic Systems Project, ERATO
John Doyle, Control and Dynamical Systems, Caltech
Professor MÄns Ehrenberg, Institutionen för celll- och molekylÀrbiologi, Uppsala universitet

Kaffe serveras

Kontaktperson:
Janet Jeppsson, projektansvarig
Tel. 08-728 6079 eller 070 549 6079
Mail: janet.jeppsson@admin.ki.se

————————–

Ytterligare information lÀmnas av:
MĂ„ns Ehrenberg, Uppsala Universitet, 018-4714213
Home page: http://www.icsb2002.org

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om