För att möta klimatkrisen på global nivå gör nu naturvetenskapen gemensam sak med samhällsvetenskap och humaniora. Därför skapas under 2019 BRIDGES, en ny internationell sammanslutning där UNESCO och flera andra internationella organisationer ingår, däribland Mälardalens högskola, MDH. Nu hålls den avslutande workshopen i Sigtuna där handlingsplanen ska formuleras.

Den första workshopen i skapandet av BRIDGES hölls i Mação, det andra mötet hölls i Paris i juni och den tredje och sista workshopen hålls den 5-7 oktober i Sigtuna. Den 7 oktober är det avslutande symposiet öppet för allmänheten.

Målet med workshopen är att lägga grunden för BRIDGES som internationell koalition och att formulera handlingsplanen för år 2020 och framåt, där olika pilotaktiviteter och utbildningsinsatser ingår.

– Den typen av utmaningar vi står inför idag är inte något som går att hitta lösningar på inom enskilda ämnesområden, vi har olika kunskap som ger nödvändig förståelse för viktiga delar av klimatkrisen och som kan bidra till olika lösningar, menar Steven Hartman, professor och MDH:s frontfigur inom miljöhumaniora samt en av de samordnande aktörerna.

BRIDGES står för Building Resilience In Defense of Global Environments and Societies och utgår från nya riktlinjer för ”Sustainability Science”, utvecklade under ett tvåårigt UNESCO-projekt finansierat av den japanska regeringen. Projektet utmynnade i en tvärvetenskaplig modell där humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap spelar likvärdiga roller för att försöka möta FN:s hållbarhetsagenda tillsammans med icke-akademiska aktörer i samhället.

– När projektet började var det mest forskare inom det naturvetenskapliga området som var involverade men de kom rätt snart fram till att alla våra globala utmaningar, klimat, biologisk mångfald, föroreningar, haven, även har en drivande mänsklig dimension. Mänskligt beteende och agerande är viktiga delar i hur vi klarar av att möta de här problemen, säger Steven Hartman.

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Presskontakt:

Jessika Hedén

Telefon:

021-10 15 86

Mobil: