Det Ă€r forskare och doktorander vid Institutionen för naturgeografi och kvartĂ€rgeologi, Stockholms universitet som arrangerar en internationell workshop ’INCEPTIONS’, utifrĂ„n de kunskaper om hur den marina miljön och klimatet sĂ„g ut nĂ€r inlandsisar började vĂ€xa och nya kunskaper om isdynamik samt samspelet mellan inlandsisar och dess underlag. Vid konferensen deltar ca 35 ledande forskare inom glacialgeologi och glacialmorfologi, paleoklimatologi, klimat- och ismodellering och maringeologi frĂ„n mer Ă€n 20 forskningsinstitut och universitet vĂ€rlden över. Viktiga frĂ„gestĂ€llningar Ă€r var och hur inlandsisar först byggs upp och vilka geologiska spĂ„r som idag kan identifieras (pĂ„ land och i haven) och de samband som rĂ„der mellan de vĂ€xande isarna och klimatsystemet. FrĂ„gan Ă€r av stor vikt för framtida befolkningsgrupper i forna nedisade omrĂ„den.

’Keynote’-förelĂ€sningar kommer att hĂ„llas av bl.a. professor Johan Kleman vid Institutionen för naturgeografi och kvartĂ€rgeologi, Stockholms universitet, professor Stephen C. Porter vid Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, Dr. Shawn Marshall vid Department of Geography, University of Calgary och professor Robert Oglesby vid NASA. Dessutom blir det reguljĂ€ra förelĂ€sningar, en postersession, exkursioner och tid avsatt för diskussioner med det uttalade mĂ„let att formulera nya forskningsprojekt. Den internationella kvartĂ€rgeologiska tidskriften Quaternary International inom Elsevier-sfĂ€ren bjuder pĂ„ möjligheten att publicera artiklar under temat ”glacial inception”.

Ett av skÀlen till att förlÀgga mötet till Skandinavien Àr att norra Sverige och delar av fjÀllkedjan Àr det omrÄde dÀr landformer och lagerföljder frÄn den senaste nedisningens inledningsskede Àr bÀst bevarade. KunskapslÀget om den senaste nedisningens startfas Àr Ànnu sÄ lÀnge avsevÀrt sÀmre i Nordamerika och Asien.

Genom att konferensen förlagts till Idre finns möjlighet att genom en kort kvÀllsexkursion besöka sÄvÀl klassiska glacialmorfologiska lokaler med landformer, som enligt undersökningar sannolikt bildades av bergskedjecentrerade inlandsisar, dvs. under uppbyggnadsskeden.

Ytterligare information om konferensen finns pÄ
http://ng220.natgeo.su.se/inceptions/default.htm

NÀrmare upplysningar lÀmnas av Arjen Stroeven, tfn 08-16 42 30 eller professor Johan Kleman, tfn 08-16 48 13, 070-796 82 03.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: