Idén med att låta mammorna värma sina för tidigt födda barn växte fram när de tekniska resurserna i Colombia inte räckte till under 1970-talet. Man ville också komma till rätta med det stora antalet övergivna barn i denna grupp. Metoden visade sig bli en stor framgång. Barnen mådde bättre när de inte behövde dela kuvös, mammorna knöt an till sina barn och övergivningarna minskade.

– Inspirationen hämtades från däggdjuren, närmare bestämt pungdjuren, som vårdar sina omogna ungar skyddade nära huden med ständig tillgång till mjölk, säger Kerstin Hedberg Nyqvist, docent i pediatrisk omvårdnad vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Framgången väckte intresse i de högteknologiska länderna, som såg att metoden kunde användas som komplement till kuvösen och den avancerade tekniken. Framför allt för att stimulera kontakten mellan barn och förälder. Sedan dess har forskning visat att fördelarna är större än man kunde föreställa sig. Mammans – eller partnerns – kropp är en säkrare värmekälla än kuvösen, barnet utvecklas bättre och samspelet mellan barn och vuxen blir bättre.

– Man upplever sig tidigare som förälder och amningen kommer igång snabbare, säger Kerstin Hedberg Nyqvist.

Akademiska sjukhuset i Uppsala är först bland de högteknologiska länderna att tillämpa metoden fullt ut – inte bara som komplement. En viktig orsak är att man kunnat bygga om avdelningar för att kunna erbjuda föräldrarna att stanna kvar med sitt barn.

– Nu följer flera efter, det är en metod som har framtiden för sig, säger Kerstin Hedberg Nyqvist.

Under konferensen, som är den första i sitt slag och samlat 200 deltagare, deltar även WHO. Konferensen följs av en workshop där riktlinjer för metoder ska diskuteras av ett internationellt nätverk som fått i uppdrag av WHO att ta fram sådana.

Tid och plats för konferensen: 7-8 oktober, Universitetshuset.

Program: http://www-conference.slu.se/KMCeurope08/index.html

För mer information om metoden, kontakta professor Uwe Ewald, 018-611 58 88, uwe.ewald@kbh.uu.se eller Kerstin Hedberg Nyqvist, 018-611 91 04, 073-56 06 333, kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se
För praktiska frågor kontakta Ulla Conti, 073-342 33 37.