Omkring 350 forskare är på plats för att ta del av de senaste rönen om detta
halvledarmaterial, vars egenskaper gör det särskilt lämpat för komponenter
som ska användas vid höga elektriska strömmar eller spänningar.

Kiselkarbid används huvudsakligen för att göra komponenter vid
energidistribution och omvandling mellan olika spänningar, men det används också i basstationer för mobiltelefoni och som sensorer i miljöer med höga temperaturer (t.ex. för att kontrollera och mäta förbränningen i motorer).

Linköpings universitet har sedan tio år en stor verksamhet inom kiselkarbid-området. Professor Erik Janzén och hans forskargrupp vid Institutionen för fysik och mätteknik är världsledande inom områden som materialtillväxt och materialkarakterisering. Forskningsresultat har också överförts till industrin, exempelvis till ABB när det gäller komponenter vid kraftöverföring, och till Okmetic AB som nu etablerar ett företag i Linköping för produktion av kiselkarbidmaterial.

Mer information om konferensen finns på http://www.ifm.liu.se/ecscrm2002/

Kontaktpersoner:
Professor Erik Janzén, tel 013 Р28 17 97
Universitetslektor Peder Bergman, tel 013 – 28 23 82.