– Det känns som en oerhörd framgång för både tidskriften och Karlstads universitet, säger docent Staffan Janson. Det är mycket ovanligt att ett nytt och litet universitet som Karlstads har en internationell tidskrift av den här kalibern. Tidskriften placerar in Karlstad på den internationella vetenskapskartan.

Det är National Library of Medicine som bedömer och avgör vilka tidskrifter som får finnas med i de båda söksystemen. De som bli upptagna bedöms ha god vetenskaplig kvalitet, vilket t ex avgörs genom att se hur ofta artiklar från tidskriften citeras av forskare världen runt. Det kallas påverkansfaktor (impact factor) och det visar sig att tidskriften har hög sådan.

Den internationella tidskriften European Journal of Public Health har givits ut vid f d Centrum för folkhälsoforskning, numera ämnet folkhälsovetenskap, sedan 1991. Förläggare är Oxford University Press i England, medan redaktionen finns i Karlstad och London. Redaktionen fungerar samordnande för en internationell grupp redaktörer från tretton olika länder. Tidskriften trycks på engelska och spänner över ett brett folkhälsovetenskapligt område där många olika discipliner är representerade. EJPH är officiellt organ för The European Public Health Association vars medlemmar över hela Europa utgör majoriteten av tidsskriftens 8000 läsare. Tidskriften får finansiellt stöd från f d Socialvetenskapliga forskningsrådet.

– Manusbidrag kommer från hela världen och dessa granskas enligt ett så kallat peer review-förfarande, berättar den administrativa redaktören Anita Kallin. Det innebär att oberoende forskare granskar artiklarna. Cirka 900 granskare inom olika specialområden är knutna till tidskriften och varje manus bedöms internationellt av tre oberoende kritiker. Under 2000 inkom drygt 220 manus till tidskriften, framför allt från europeiska länder.

Tidskriftens administrativa redaktör är Anita Kallin och docent Staffan Janson är ämnesredaktör tillsammans med professorerna Carlo LaVecchia, Milano, Johan Machenback, Rotterdam och Martin McKee, London (chefredaktör).

Mer information: Staffan Janson, universitetslektor, tfn 054-700 25 17 eller Anita Kallin, administrativ redaktör, tfn 054-700 25 33. E-post följer principen fornamn.efternamn@kau.se

Presskontakt:

Jonas Brefält

Telefon:

Mobil:

0733019805