EAS är en av de tre stora årliga Analytisk-Kemi-mässorna/kongresserna i USA där priser för olika områden inom kemi utdelas.
Geladi får priset för sina insatser inom kemometri och hans betydande bidrag inom flera områden av analytisk kemi.

Priset har tidigare gått till en forskare vid Umeå universitet. Professor Svante Wold har tilldelats priset två gånger, år 2000 för nära infraröd spektroskopi, och 1996, kemometri.

– Jag är mycket glad över priset . Det rör sig inte om mycket pengar men priset har gått till de riktigt stora inom området kemometri tidigare, så jag hamnar i ett fint sällskap, säger Paul Geladi. Det är också roligt att vara en av de få utanför USA som får priset.

Priset delas ut i Sommerset, New Yersey, USA, i slutet av november. I samband med prisutdelningen kommer ett symposium hållas till Paul Geladis ära.

Kemometri är enkelt uttryckt matematik och statistik tillämpad på kemiska problem. Det handlar om hur man kan få ut intressant information ur stora kemiska datamängder och hur man kan genomföra experiment så att de ger relevant information.
Ett exempel är multivariat kalibrering, där man ersätter metoder som är långsamma, dyra och producerar avfallskemiaklier med sådana som är billiga, snabba och ickedestruktiva (produkten är fortfarande användbar/mätbar efter mätningen och behöver inte kasseras).
Det snabba svaret som de nya metoder ger tillåter också industriell produktkontroll innan produkten är klar. Tidigare var man tvungen att vänta några timmar på labbsvaret och så hade man ofta producerat tonvis med oanvändbar material under tiden.

Paul Geladi nås på:
Tel: 090 – 786 69 17
Mobil: 070-232 10 16
E-post: paul.geladi@chem.umu.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23