MIM stĂ„r för ”Multilateral Initiative on Malaria” och Ă€r en internationell sammanslutning av forskare och folkhĂ€lsoaktörer som etablerades 1997 i Dakar, Senegal i samband med den första pan-afrikanska malariakonferensen. Det beslöts redan dĂ„ att sekretariatet skulle rotera treĂ„rsvis mellan de medverkande organisationerna. Val av plats sker genom omröstning bland huvudsponsorerna inom fem lĂ€nder i USA och Europa, de 11 afrikanska lĂ€nder som deltagit i samarbetet sedan starten samt andra stödjande organisationer och FN-organ.

MIM har som mÄl att stimulera och stödja forskningssamarbeten som Àr inriktade pÄ behandling och kontroll av malaria i de delar av vÀrlden dÀr sjukdomen Àr mest spridd, frÀmst Afrika, men Àven Sydamerika och Asien. MIM arbetar för att öka global kommunikation och uppbyggnad av högklassig forskning rörande malaria i Afrika genom att förstÀrka forskningskapaciteten och kompetensen.

Varje Ă„r dör 2,7 miljoner mĂ€nniskor i malaria, enligt de senaste berĂ€kningarna, och 90 procent av dessa Ă€r barn under fem Ă„rs Ă„lder Sjukdomen innebĂ€r en enorm ekonomisk belastning för de lĂ€nder dĂ€r den Ă€r mest vanligt förekommande. Över 300 miljoner nya sjukdomsfall intrĂ€ffar varje Ă„r. Dess vĂ€rre ökar antalet malariafall beroende pĂ„ myggors allt större motstĂ„ndskraft mot insekticider, resistensutveckling mot de mediciner som finns och pĂ„ förĂ€ndringar i miljön. Om inte nya strategier utarbetas kommer lidande och död pĂ„ grund av malaria att öka och sjukdomen kommer Ă€ven fortsĂ€ttningsvis att vara ett avgörande hinder för ekonomisk och social utveckling i dessa omrĂ„den, förutom det hot det utgör mot de miljontals personer som besöker dessa regioner Ă„rligen.

LĂ€kare Andreas Heddini kommer att verka som koordinator vid sekretariatet. Styrelsen kommer att bestĂ„ av professorerna Marita Troye-Blomberg och Ingrid Faye samt professor Mats Wahlgren, som kommer att fungera som direktör. DĂ€rmed finns specialistkompetens frĂ„n bĂ„de parasitologi, myggforskning och immunologi inom sekretariatets ledning. Även malariaforskare frĂ„n andra grupper i Stockholm, Uppsala, UmeĂ„ och Göteborg, som redan idag samarbetar i ett nĂ€tverk, kommer att medverka i sekretariatets aktiviteter.

Det svenska vÀrdskapet stöds förutom av SU, KI och SMI ocksÄ av bl.a. SIDA, VetenskapsrÄdet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kungliga Vetenskaps-akademien och The International Science Program.

MIM-sekretariatet flyttas till Stockholm under slutet av 2002, strax efter den tredje pan-afrikanska malariakonferensen, som hÄlls 17-22 november i Arusha, Tanzania. Liksom vid tidigare MIM-konferenser samlas dÄ malariaforskare frÄn hela Afrika och resten av vÀrlden, för att utbyta forskningsresultat och erfarenheter om hur man pÄ ett mer effektivt sÀtt kan bemöta malariaepidemin, och vidare förstÀrka forskningsaktiviteter.

För mer information, kontakta:
Andreas Heddini, Karolinska Institutet, tel. 070 757 4562, andreas.heddini@mtc.ki.se
Ingrid Faye, Stockholms universitet, tel. 08-161272, ingrid.faye@genetics.su.se
Marita Troye-Blomberg, Stockholms universitet, tel. 08-164164, marita@imun.su.se
Mats Wahlgren, Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet, tel. 08-7287277,
mats.wahlgren@smi.ki.se

Se ocksÄ: http://mim.nih.gov