Att intervjua sökande till högskoleutbildning har blivit en allt vanligare urvalsmetod, inte minst nÀr det gÀller utbildningar som leder till yrken som krÀver sÀrskild förmÄga att relatera till andra mÀnniskor. Vid HTU anvÀnds intervjuer pÄ utbildningar till sjuksköterska, socialpedagog, hÀlsovetare samt filmproducent. RÀtt genomförd kan en intervju tillföra en ny dimension i urvalsarbetet, men metoden Àr ocksÄ kopplad till svÄrigheter, sÄsom exempelvis intervjuarens subjektivitet.

Empati centralt begrepp
Christina Cliffordson, som sjĂ€lv har erfarenhet av intervju som metod vid urval till högskoleutbildning, har funnit att begreppet empati Ă€r centralt för alla professionella relationer och följaktligen ocksĂ„ i intervjuarbetet. I sin avhandling: ”Assessing empathy: Measurement characteristics and interviewer effects”, som framlades i april mĂ„nad vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, har hon dĂ€rför sĂ€rskilt studerat detta begrepp. Hennes resultat visar att begreppet empati bĂ€st kan beskrivas och studeras som ett flerdimensionellt begrepp, som innehĂ„ller bĂ„de emotionella och kognitiva komponenter. Vidare har Christina funnit att intervju som urvalsmetod kan fungera bra, under förutsĂ€ttning att det finns en gemensam uppfattning om vad det Ă€r som ska bedömas, att man anvĂ€nder sig av nĂ„gon form av bedömningsskala, att flera intervjuare genomför intervjun samt att intervjuarna Ă€r vana eller trĂ€nade i att genomföra bedömningsintervjuer.
– All forskning förordar en tĂ€mligen hĂ„rt strukturerad intervju. Trots detta Ă€r den sĂ„ kallade ostrukturerade intervjun den mest förekommande, sĂ€ger Christina Cliffordson och fortsĂ€tter:
– Det Ă€r rimligt att ge sökande till högskolan fler möjligheter att komma in pĂ„ en utbildning Ă€n bara via betygen eller högskoleprov. För att öka tillförlitligheten och validiteten i intervjusituationen hoppas jag dĂ€rför att utvecklingen gĂ„r mot ett mer standardiserat genomförande Ă€n vad som ofta Ă€r fallet idag.

För mer information kontakta: Christina Cliffordson, tel 0521-26 42 28, e-post Christina.Cliffordson@htu.se

Pressmeddelandet lÀmnat av FoU-informatör Bodil JÀrnerot, tel 0520-47 50 15, Bodil.Jarnerot@htu.se

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092