Tid: 11.00 ‚Äď 12.00
Plats: Samhällsvetarhuset sal S 217

Den 23 ‚Äď31 maj har den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete sitt f√∂rsta internat. Forskarskolans doktorander som kommer fr√•n olika universitet och h√∂gskolor tr√§ffas f√∂r f√∂rsta g√•ngen. Ume√• universitet som √§r v√§rdh√∂gskola f√∂r forskarskolan st√•r ocks√• som v√§rd f√∂r det f√∂rsta internatet. Samtliga doktorander bor p√• Uman Home Hotel d√§r de ocks√• √§ter.

Doktoranderna kommer att påbörja sin introduktionskurs under internattiden. Under perioden kommer även doktorandernas avhandlingsplaner att diskuteras. Mellan internaten, som även kommer att hållas vid de olika partnerhögskolorna, håller doktoranderna kontakt via ett webbaserat konferenssystem.

Kontaktperson: Per-Olof Erixon, föreståndare för forskarskolan
Tel: 090-786 64 36
Mobil: 070-550 86 05
E-post: per-olof-erixon@educ.umu.se

Bakgrund:
Regeringen föreslog i den forskningspolitiska propositionen år 2000 att 16 nationella forskarskolor skulle bildas. Umeå universitet utsågs som värdhögskola och därmed huvudansvarig för en nationell forskarskola i pedagogiskt arbete och för en forskarskola i genusvetenskap.

Forskarskolan i pedagogiskt arbete ingår i en nationell utbyggnad av forskning och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Att vara v√§rdh√∂gskola inneb√§r att ha det samordnande och formella ansvaret f√∂r forskarskolan. Partnerh√∂gskolor till forskarskolan i pedagogiskt arbete √§r: Karlstad universitet, √Ėrebro universitet, Malm√∂ h√∂gskola, H√∂gskolan Dalarna , L√§rarh√∂gskolan i Stockholm, Link√∂pings universitet och H√∂gskolan Kristianstad.

En av avsikterna med forskarskolan är att bredda forskarutbildningen och forskningen med anknytning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Pedagogiskt arbete är ett yrkesinriktat forskarutbildningsområde med syfte att bidra till professionsutveckling bland de pedagogiskt yrkesverksamma, till vilka även lärarutbildarna hör.

Forskning och forskarutbildning i pedagogiskt arbete ska bidra till utveckling av vetenskapligt baserad kunskap och teoribildning om kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete, elevers utveckling och hur dessa processer är relaterade till och formade av de ekonomiska, politiska och sociala sammanhang av vilka de är en del.

Följande exempel, som knyter an till aktuell forskning och forskningsuppbyggnad inom området vid de medverkande högskolorna, kan nämnas:

¬į Den pedagogiska yrkesverksamhetens inneh√•ll, f√∂r√§ndring, yttre ramar och samh√§llskontext.
¬į Den m√•ngkulturella f√∂rskolan/skolan och fr√•gan om bland annat integration och segregation. I vidgad mening g√§ller omr√•det ocks√• rasism och fr√•gor om det pedagogiska arbetets v√§rdegrund.
¬į Fr√•gest√§llningar kring l√§rarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet i ett k√∂nsteoretiskt perspektiv.
¬į Skol√§mnenas framv√§xt, utveckling och gestaltning vad g√§ller undervisningsinneh√•ll och arbetsformer i undervisningen, bland annat forskning kring de estetiska √§mnena samt forskning om f√∂rskolans/fritidshemmens inneh√•ll.
¬į Fr√•gor om den pedagogiska yrkesverksamhetens knytning till olika skol√§mnen och/eller skolformer, det vill s√§ga framv√§xten av olika kategorier inom l√§rarprofessionen.
¬į Fr√•gor om spr√•k och kultur i pedagogisk praktik. N√§ra sammanh√§ngande h√§rmed √§r fr√•gor som r√∂r kultur och skapande, kulturell identitet, kulturella v√§rderingar och kulturm√∂ten, ungdomskultur och kulturanalys i relation till l√§rarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.
¬į L√§rarutbildningens utveckling och betydelse i formandet av den pedagogiska yrkesverksamheten.
¬į Informationstekniken inom s√•v√§l l√§rarutbildningen som den pedagogiska yrkesverksamheten.
¬į Betydelsen och resultaten av olika former av extern och intern styrning och kontroll av det pedagogiska arbetet och den pedagogiska yrkesverksamheten.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23