Den 16 november invigs en kombinerad NMR-utrustning för icke-lösliga prover vid Umeå universitet av rektor Hans Adolfsson. Händelsen uppmärksammas med ett endagssymposium med inbjudna internationella talare.

– Den nya utrustningen för icke-lösliga prover blev inköpt för två år sedan och är nu med tillägget av en MAS kryoprob för NMR ensam i sitt slag. Forskare från andra länder har redan frågat efter att få tillgång till vår utrustning!, säger Gerhard Gröbner, professor på Kemiska institutionen och föreståndare för den nationella plattformen för NMR-spektroskopi vid Umeå universitet tillsammans med Juergen Schleucher, professor på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.

Gerhard förklarar vidare:

– Det här instrumentet är unikt på så sätt att man kan mäta olösliga substanser och biopsier med en mycket högre känslighet och betydligt mindre provmängd än tidigare; en helt ny nivå av möjligheter för NMR på fasta substanser med hänsyn till signalstyrkan och detektion av små mängder material i komplexa prover.

Inom kemivetenskap används NMR-spektroskopi för att ta reda på strukturen och sammansättningen hos molekyler, vanligen i vattenlösning i närvaro av ett starkt magnetfält. Umeå universitets NMR-anläggning finns i källaren på KBC-huset och installerades 2012 med bidrag från Kempestiftelserna och Umeå universitet. Därefter har kontinuerliga uppgraderingar gjorts under de följande tio åren.

Infrastrukturen består i dag av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar inom life science, materialvetenskap och växtforskning där olika typer av prover behöver analyseras. Tekniken kan användas till att bestämma 3D-strukturer av allt från små organiska molekyler till proteiner samt sammansättning av komplexa prover så som blodprover eller cancerbiopsier.

– Ett konkret exempel på tillämpning är strukturbestämning på amyloidavlagringar i hjärnan för att förstå Alzheimers sjukdom och hitta angreppssätt för att förhindra detta, säger Gerhard Gröbner.

Infrastrukturen ingår i de nationella nätverken Svenskt NMR centrum, SwedNMR och SciLifeLab och har stor verksamhet.

Ungefär 80 forskargrupper lokalt och nationellt använder våra maskiner årligen.

Den 16 november invigs den världsunika NMR-utrustningen i Umeå med ett vetenskapligt symposium där ett stort antal nyckelpersoner inom fältet är närvarande.

Symposiet sponsras av Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, vid Umeå universitet.

Om symposiet:

Tid: 16 November at 9:30-16:45
Plats
: Carl Kempe-salen, KBC vid Umeå universitet
Invigning:

9:45-10:00 av rektor Hans Adolfsson
12.00-13.30 Lunch och NMR siteseeing

Journalister hälsas välkomna!

Läs hela programmet

Historik NMR vid Umeå universitet

NMR-maskinerna installerades 2012 med bidrag från Kempestiftelserna och Umeå universitet. Därefter har fortlöpande uppgraderingar gjorts inom KAW-programmet NMRforLife där Umeås infrastruktur blev en nod i Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet och Umeå universitet. Från 2016 är Umeå universitets NMR-facilitet också en del av den nationella SciLifeLab-infrastrukturen och från 2022 även av Vetenskapsrådets finansierade SwedNMR-satsning.

Utrustningen för icke-lösliga prover (111 kHz fastfas prob för 850MHz NMR) köptes in med stöd från KAW år 2020. MAS kryoproben blev inköpt 2022 med stöd från Kempestiftelsen, SciLifeLab och Umeå universitet.

Plattformen för NMR-spektroskopi vid Umeå universitet

För mer information, kontakta gärna:

Gerhard Gröbner, Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 63 46
E-post: gerhard.grobner@umu.se

Pressbild

https://mediabank-umu.qbank-mediaportal.se/selection/2565b5d2b077154103b26df79912cf33

Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23