”Verksamhetsanalys” innebär att systemutvecklarna ställer frågor om verksamheten för att kunna utveckla IT-system som passar in i verksamheten så bra som möjligt. Inriktningen på dessa frågor blir därigenom avgörande för det framtida IT-systemets uppläggning.

Fokus i systemutvecklarnas frågor har tidigare ofta legat på organisationen och funktionerna hos organisationens olika delar. Men detta återspeglar en föråldrad managementfilosofi, menar avhandlingsförfattaren Mikael Lind från institutionen för datavetenskap i Linköping samt högskolan i Borås. Enligt dagens förändringstänkande bör fokus vara inställt mer på processer och mindre på organisatoriska funktioner. De processer som berör företagens relationer till kunder och leverantörer är särskilt viktiga att uppmärksamma.

Mikael Lind har i sin avhandling bl a gjort en kritisk granskning av de ansatser till processinriktad verksamhetsanalys som finns, både inom management- och inom IT-området. Han har sedan formulerat metoder och angreppssätt med vars hjälp framtida systemutvecklare ska kunna utveckla IT-system som inte i sitt tänkande skiljer sig från tänkandet inom verksamheten, utan bygger på samma synsätt.

Avhandlingen heter Från system till process. Kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys. Disputationen äger rum den 4 oktober. Mikael Lind träffas på tel 033-16 40 97 eller 0705-66 40 97, e-post Mikael.Lind@hb.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: