Professor Jan-Åke Gustafsson, verksam vid bioteknologiskt centrum vid Huddinge universitetssjukhus, Karolinska Institutet, har tilldelats kommendörstecknet av den franska utmärkelsen ”Ordre des Palmes Académiques”, som utdelas för framstående insatser inom utbildningsområdet. Utmärkelsen överlämnades av Frankrikes ambassadör Patrick Imhaus.

Jan-Åke Gustafsson har i sitt arbete vid Karolinska institutet i Stockholm mottagit ett antal franska forskare i Sverige och lagt grunden till flera gemensamma samarbetsprojekt. Jan-Åke Gustafsson är medlem i såväl Nobelkommittén som vetenskapsakademin.

För mer information kontakta:
Linda Williams, press- och informationsavdelningen, Franska ambassaden,
tel. 08-459 5300, LINDA.WILLIAMS@diplomatie.gouv.fr
eller
professor Jan-Åke Gustafsson, tel. 08 585 83746, jan-ake.gustafsson@mednut.ki.se