Kristina Fridh utgår från hur man föreställer sig rum i Japan. Hon tolkar och beskriver dessa föreställningar utifrån ett västerländskt perspektiv.
– Japanerna har en annorlunda rumsuppfattning, som skiljer
sig från det traditionellt västerländska. En stor del av
modern västerländsk arkitektur är minimalistisk, men väldigt
statisk, det händer ingenting, säger hon.
– I den japanska traditionen är arkitektur en subjektiv
upplevelse, en fysisk erfarenhet och en ständigt föränderlig
process i människans medvetande. Det är inte ett
utomstående objekt som huvudsakligen erfars visuellt.

Den kvinnliga japanska arkitekten Kazuyo Sejima är ett gott
exempel.
– En vilja att gestalta en föränderlig arkitekturupplevelse
lyser som en genomgående kraft i hennes byggnadsverk. Hon
iscensätter upplevelser. Sejima har skapat diskussion i Japan med nya djärva, arkitektoniska lösningar tolkade ur ett genusperspektiv.

I Japanska rum beskriver Kristina några av Kazuyo Sejimas
nutida arkitekturverk. Hon diskuterar även andra samtida
japanska arkitekters verk. Till dessa hör Fumihiko Maki,
Tadao Ando, Waro Kishi och Jun Tamaki.

Avhandlingen ”Japanska rum” försvarades vid en offentlig disputation den 8 juni vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Mer information:
Kristina Fridh tel: 031-772 23 31, 42 12 57,
e-post: fridh@arch.chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512