I år firar Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet 25 år med ett flertal framgångsrika projekt i bagaget. Här utvecklar forskarna högteknologiska underhållsmetoder och lösningar för ny och befintlig järnväg. Syftet är att säkerställa säker, felfri och hållbar tågdrift till lägsta möjliga kostnad. I samband med jubileumsfirandet tecknar Luleå tekniska universitet ett strategiskt samverkansavtal med Alstom, världens näst största tågtillverkare, där målet är att nya banbrytande forskningsresultat ska spridas och nyttiggöras genom kommersialisering.

I år då regeringen sätter fokus på underhåll av befintligt järnvägssystem, fyller JVTC 25 år. JVTC bedriver innovativ forskning och utveckling med fokus på att effektivisera drift och underhåll av hela järnvägssystemet.

Tack vare JVTC:s unika geografiska läge med närheten till både stambanan genom övre Norrland och Malmbanan möjliggörs forskning som idag efterfrågas världen över. JVTC:s tillgång till en järnväg i drift fungerar som en test- och demonstrationsmiljö med leverans av data direkt från verkligheten. De cirka 50 forskarna vid Luleå tekniska universitet är en av Europas största forskargrupper inom sitt område och har en viktig och ledande roll när det gäller forskning inom järnvägsunderhåll.

– Nu när norra Sverige blir en motor för den gröna omställningen, kan forskningen hos JVTC bidra till en väl fungerande och tillförlitlig järnväg, vilket är en förutsättning för den globala klimatomställningen, säger Uday Kumar, professor i drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet och verksamhetsledare för JVTC.

JVTC utvecklar verktyg, metoder och teknik för att genom optimalt underhåll mildra de negativa effekterna av klimatförändringar på järnvägssystem och infrastruktur.

Under JVTC jubileum den 13 juni tecknas ett strategiskt samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet och Alstom. Parterna ska samverka inom forskning-innovation-utbildning. Samarbetet avser utbildning, forskning och tekniskt stöd, som syftar till att dela erfarenheter och expertis.

– Vi är väldigt glada över vårt strategiska samverkansavtal med Alstom och ser fram emot att få ta del av deras expertis inom järnvägsteknik. Samverkansavtalet är ytterligare ett bevis för att JVTC är både en nationell och internationellt etablerad part inom järnvägsforskning. Målet är att hitta nya innovativa lösningar och metoder för underhåll och utveckling av järnvägen och därmed hållbara transporter. Den utvecklingen är en förutsättning för den gröna omställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn rektor vid Luleå tekniska universitet.

Alstom är världsledande inom smarta och hållbara transporter. Alstom är den största aktören på den svenska järnvägsmarknaden med över 1000 levererade tåg, Alstom utför underhåll i 16 depåer runt om i Sverige och levererar det nya ERTMS-systemet till Trafikverket. Genom uppköpet av Bombardier Transportation 2021 har företagets svenska verksamhet mångdubblats.

–Vi är mycket glada över det här samarbetet och hoppas att det ska leda till ökade kunskapsutbyten, forskningssamarbeten och innovationer inom järnvägsteknik. Genom att kombinera vår industriella erfarenhet och expertis med Luleå tekniska universitetets akademiska resurser, ser vi fram emot innovativa lösningar och teknologier för grön mobilitet och järnvägssystemet. Samarbeten om praktikplatser och utbildningsprogram för studenter, kan också utbilda och locka nya talanger till järnvägsbranschen, säger Maria Signal Martebo, VD för Alstom Transport Sverige AB.

Kontakt:

Uday Kumar, verksamhetsledare för JVTC, Luleå tekniska universitet, 0920-491826 , uday.kumar@ltu.se. Veronica Jägare, biträdande verksamhetsledare för JVTC, Luleå tekniska universitet, 0920-49 16 29 , veronica.jagare@ltu.se. För pressfrågor Linda Nilsson, kommunikatör vid Luleå tekniska universitet, 0920-49 35 02 , linda.1.nilsson@ltu.se

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se