Från och med den 12 augusti 2019 är Jens Mattsson generaldirektör och myndighetschef för FOI. Beslutet om utnämningen togs vid regeringens sammanträde torsdagen den 9 maj. Jens Mattsson kommer närmast från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) där han varit generaldirektör och myndighetschef sedan 2012.

Jens Mattsson har tidigare bland annat varit verksam som avdelningschef vid Karolinska Institutet . Han var åren 2014–2016 ledamot av Statens jordbruksverks insynsråd. Jens Mattsson invaldes 2018 som ledamot vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och han är också medlem i akademiens utskott för forskningsfrågor. Han är därutöver ledamot i flera stiftelser, nämnder och råd.

Jens Mattsson utexaminerades från Uppsala universitet 1989 och disputerade 1993 vid Sveriges Lantbruksuniversitet på en doktorsavhandling i mikrobiologi. Han är docent i molekylär parasitologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Presskontakt:
Maria Hugosson Bygge
Telefon:
073 3713838
Mobil:
08 5550 3155
Epost:
maria.hugosson@foi.se
Presskontakt:
Albert Hager Bernats
Telefon:
0708 586 657
Mobil:
08 555 032 19
Epost:
albert.hager.bernats@foi.se