Meteorologen vid Sveriges Television John Pohlman har av utsetts till hedersdoktor vid Stockholms universitet. Han är sedan flera årtionden den ledande väderpresentatören i svenska massmedia. Redan 1972 började han som sådan vid Sveriges Television och dessförinnan arbetade han vid SMHI. Han har även skrivit ett antal populärvetenskapliga artiklar i tidningar, tidskrifter och böcker och själv skrivit flera böcker. Hans gedigna kunnande och pedagogiska förmåga har starkt bidragit till att höja det svenska folkets intresse för vädret och de fysikaliska processer som styr detta.
Sin akademiska grundutbildning har han i matematik, fysik, astronomi och meteorologi vid universiteten i Uppsala och Stockholm.

√Ėvriga hedersdoktorer vid den Naturvetenskapliga fakulteten:
dr Helgi Björnsson från Islands universitet i Reykjavik.
Han är en internationellt mycket välrenommerad glaciolog, vars forskning betytt mycket för den moderna glaciologins utveckling. Han har främst studerat växelverkan mellan de glaciologiska och vulkaniska aktiviteterna och kopplingen till klimatet. Bland hans senaste publikationer märks de fjärranalytiska arbeten som han tog fram efter vulkanutbrottet vid Gjalp på Vatnajökull 1996. Han följer en lång tradition av forskningssamarbete inom glaciologin mellan Sverige, speciellt Stockholms universitet, och Island.

professor Sören Brunak vid Danmarks tekniska universitet i Lyngby.
Han leder sedan nästan tio år Nordens första bioinformatikcentrum. Han är en internationellt sett central person inom bioinformatiken och har ett stort antal expertuppdrag. Hans vetenskapliga produktion uppgår till mer än 70 arbeten. Sedan bioinformatiken etablerades vid Stockholms universitet är han dess viktigaste samarbetspartner.

laborator Bengt Sjöstrand vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.
Han har inspirerat och lett det fiskerivetenskapliga arbetet r√∂rande fiskbest√•ndens status i √Ėstersj√∂n, Kategatt, Skagerak och Nordsj√∂n och dokumenterat resultaten i m√•nga publikationer, vilket haft stor betydelse f√∂r yrkesfiskare, fiskerif√∂rvaltare och allm√§nhet. Han har l√§nge och framg√•ngsrikt varit vetenskaplig r√•dgivare, inkl. ordf√∂randeskap, i olika internationella fora, fr.a. Havsforskningsr√•dets r√•dgivande kommitt√© f√∂r fiskerif√∂rvaltning.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 27 september.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: