Redaktör Stieg Larsson fÄr. som företrÀdare för tidningen Expo, Stiftelsen Staten och RÀttens journalistpris för Är 2001 med följande motivering:
Stieg Larsson och Expos medarbetare har visat det meningsfulla i aktiv analys och bevakning av rasistiska och nazistiska individer och grupper i det svenska samhÀllet och inte lÄtit sig hindras av personliga risker i detta arbete för lika rÀtt och mÀnskligt vett.

Prissumman Àr 30 000 kronor.

Stiftelsen Staten och RÀtten bildades genom en gÄva den 6 april 1952 och förvaltas av Stockholms universitet. Enligt stadgarna skall stiftelsen ha till ÀndamÄl att frÀmja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rÀttsförhÄllandet mellan staten och den enskilde medborgaren, sÀrskilt den enskildes rÀtt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hÀnseende.

I stiftelsens styrelse ingÄr professor Alf Bohlin, tillika ordförande, utsedd av juridiska fakultetsnÀmnden vid Stockholms universitet, advokat Peter Danowsky, utsedd av Sveriges Advokatsamfund samt redaktören Jan Lindström, utsedd av Publicistklubben. Stiftelsen utdelar Ärligen ett journalistpris till förtjÀnt person, som verkat för stiftelsens ÀndamÄl.

NÀrmare upplysningar lÀmnas av ordföranden, professor Alf Bohlin, tfn 08-16 26 01, eller stiftelsens sekreterare, kanslichefen Bengt Johansson, tfn 08-16 20 49, e-post Bengt.Johansson@juridicum.su.se.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: