Hur får man till ett hållbart julbord? Vad händer med julhandeln när plånboken är tom? Och vad gör djuren och naturen när det är vinter? Stockholms universitet har forskare som kan berätta mer om vitt skilda aspekter av jul, nyår och vinterlov. Här är en lista med några av våra experter.

Julmat, hållbarhet och traditioner

Har julen mist sin funktion som religiös högtid och blivit mer av en sekulär ritual?
Barbro Blehr, professor i etnologi
Forskningsfokus: Tradition och förändring, ritualer och religion
Kontakt: 08-674 79 18, Barbro.blehr@etnologi.su.se
Läs mer om Barbro Blehrs forskning

Vad ska man tänka på för att få till ett hållbart julbord?
Line Gordon, föreståndare vid Stockholm Resilience Centre
Forskningsfokus: expert på frågor om hållbara livsmedelssystem, resiliens och vattenresurser
Mobil: 073-707 85 29 E-post: line.gordon@su.se
Läs mer om Line Gordons forskning

Vad berättar julbordet om vår historia? Varför ser julbordet ut som det gör?
Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi. H
Mobil: 070-265 20 89 E-post: richard.tellstrom@etnologi.su.se
Läs mer om Richard Tellströms forskning

Hur har våra mattraditioner förändrats sedan stenåldern?
Sven Isaksson, professor i arkeologi med laborativ inriktning
Forskningsfokus: mat, matlagning och matkultur ur ett arkeologiskt perspektiv, med hjälp av biomolekylära analystekniker.
Mobil: 070-355 89 69, 08-674 73 67 E-post: sven.isaksson@arklab.su.se
Läs mer om Sven Isakssons forskning

Hur effektiva är nyårslöften när det gäller att förändra vårt beteende?

Per Carlbing, professor i psykologi, chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Medförfattare till boken Tio i tolv som förklarar varför nyårslöften är ett smart sätt att komma igång med nya vanor och överge gamla.
Kontakt: per.carlbring@psychology.su.se
Läs mer om Per Carlbrings forskning

Martin Oscarsson, doktorand i psykologi med fokus på stress och annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med adhd. Medförfattare till boken Tio i tolv som förklarar varför nyårslöften är ett smart sätt att komma igång med nya vanor och överge gamla.
Kontakt: 08-16 46 02, martin.oscarsson@psychology.su.se
Läs mer om Martin Oscarssons forskning

Varifrån kommer traditionen med annandagsbandy?
Johnny Wijk
, professor i historia
Forskningsfokus: idrottshistoria, tävlingsidrott, olympiska spel, tennis, golf och fotboll.
Mobil: 070-545 21 30 E-post: johnny.wijk@historia.su.se
Läs mer om Johnny Wijks forskning

Se också Nordiksa museets stora högtidsregister.
Läs mer om julen och andra högtider

Julklappsköp och konsumtionsmönster

Köper vi mindre julklappar, pynt och prylar som en effekt av stigande priser? Vad spelar egentligen konsumtionen för roll för julfirandet?
Jacob Östberg
, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring
Forskningsfokus: hur individer i dagens samhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.
Mobil: 0733-82 65 96, E-post: jacob.ostberg@sbs.su.se
Läs mer om Jacob Östbergs forskning

Hur påverkas vårt sätt att konsumera av kristider?
Martin Svendsen, universitetslektor i företagsekonomi

Forskningsfokus: konsumtion, identitet och identifikation. Kommunikationsteori och marknadsföring. Kropp och kläder som ritualiserade identifikationsprocesser.
Mobil: 073-416 32 02 E-post: martin.svendsen@sbs.su.se
Läs mer om Martin Svendsens forskning

För fler forskare inom konsumtion, se vår expertlista om shopping och köpbeteende

Julens kryddor och nötter

Bergianska trädgårdens botanister kan svara på frågor om växter, bland annat julens kryddor, frukter och nötter.

Läs mer om evenemanget Jul i växthuset 24 nov-10 dec

Gunvor Larsson, trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Tfn: 08-16 33 87 E-post: gunvor@bergianska.se
Lars Gunnar Reinhammar, trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Tfn: 08-16 40 02 E-post: larsgunnar@bergianska.se

Julen och vår hälsa

Vad ska man göra under jullovet för att återhämta sig på bästa sätt? Hur påverkar ljus och mörker vår sömn och återhämtning?
Arne Lowden
, sömn- och stressforskare
Forskningsfokus: ljusets effekter på sömn och återhämtning genom bland annat ljusrum, ljus i skolan, ljussättning i fönsterlösa rum, kör-beteende nattetid, samt effekter av mobiltelefonanvändning på sömn.
Kontakt: arne.lowden@su.se
Läs mer om Arne Lowdens forskning

Hur undviker man gifter i leksaker och andra julklappar?
Christina Rudén, professor i miljövetenskap

Forskningsfokus: kemikalieriskbedömning
Mobil: 070-493 31 01 E-post: christina.ruden@aces.su.se
Läs mer om Christina Rudéns forskning

Hur påverkar kriser och försämrad privatekonomi alkoholkonsumtionen?
Jukka Törrönen
, professor i folkhälsovetenskap
Forskningsfokus: hur substansanvändning är relaterad till vardagssituationer och berusning, hälsosamma eller ohälsosamma identiteter, alkohol och drogpolitik.
Mobil: 073-707 87 50 E-post: jukka.torronen@su.se
Läs mer om Jukka Törrönens forskning

Är julstress ett folkhälsoproblem?
Stressforskningsinstitutetvid Stockholms universitet får ofta frågor om stress i samband med särskilda högtider eller årstider, så som vid jul, skolstart och semester.

Lyssna på Stressforskningspodden om julstress
Läs mer om Stressforskningspodden

Julen, kris och utsatthet

Hur har tidigare kriser påverkat människors livsvillkor genom historien?
Fredrik Charpentier Ljungqvist, professor i historia, särskilt historisk geografi
Forskningsfokus: Historiska klimatförändringar och hur de påverkat människors levnadsvillkor och försörjning samt orsakerna till hungersnöd i norra och centrala Europa under 1500-talet till 1800-talet.
Mobil: 070-662 07 28 E-post: fredrik.c.l@historia.su.se
Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning

Hur ser ensamheten ut? På vilket sätt kan julen vara en särskilt svår tid när man är ensam?
Carin Lennartsson, docent i sociologi och lektor vid Aging Research Center (ARC), ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Carin är även anknuten till Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet.
Forskningsfokus: äldre personers levnadsförhållanden och hälsa med ett ojämlikhetsperspektiv.
Tfn: 08-524 858 15 E-post: carin.lennartsson@sofi.su.se
Läs mer om Carin Lennartssons forskning

För mer forskning kopplad till pandemin se vår expertlista om coronavirusutbrottet

Is, snö och klimatet

Vad händer med alger, tång och vattenväxter när det blir kallt och mörkt i vattnet? Var håller alla småkryp till på vintern? Hur påverkas växt- och djurlivet i Östersjön av mildare vintrar med mindre is och snö?
Lena Kautsky
är professor emeritus och senior rådgivare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och en av forskarna i Kunskapsrådet som vägleder arbetet i Baltic Sea Science Center på Skansen.
Forskningsfokus: artkunskap och ekologi i marina och bräckta vatten
Kontakt: lena.kautsky@su.se
Läs mer om Lena Kautskys forskning
Lena Kautsky driver även Tångbloggen
Och håller i medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se