Juris hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Journalisten och jur.kand. Kerstin Ahlberg och professor J√ľrgen Basedow har utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitets juridiska fakultet.

Kerstin Ahlberg
√§r journalist och juris kandidat och verksam som som utredare och redakt√∂r vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Under √•ren 1972-1991 var hon reporter vid tidningen Arbetsmilj√∂ och d√§refter chefredakt√∂r f√∂r Lag & Avtal. Hon avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1996 och var 1991‚Äď1997 ledamot av Pressens opinionsn√§mnd.
Kerstin Ahlberg har genom journalistisk skicklighet och juridiskt kunnande gjort stora insatser f√∂r att sprida kunskap om arbetsr√§ttslig och EG-r√§ttslig forskning. Hon har ocks√• publicerat ett flertal skrifter inom arbetsmilj√∂r√§tt, upphovsr√§tt och komparativ arbetsr√§tt och medverkat i bl.a. Kollektivavtal i EU ‚Äď om allm√§ngiltiga avtal och social dumping (1996)och Fixed-term work in the EU ‚Äď a European agreement against discrimination and abuse (1997).

J√ľrgen Basedow
är professor vid Max Planck-institutet i Hamburg. En bred utbildning, genomgången i inte mindre än fem olika rättsordningar, har lagt grunden för hans rättsvetenskapliga insats. Hans omfattande författarskap över flera centrala rättsområden kännetecknas av en klar internationell orientering och då särskilt för en gemensam allmän europeisk rätt. Han har lyckats analysera rättsregler och grundsatser i olika europeiska rättssystem för att sedan sammanställa dem till ett harmoniskt helt. Hans arbeten bygger på hans starka tro på den enskilda människans frihet och värdighet. Basedows starka sida är att snabbt se det väsentliga i problemet och att sedan förankra sina resultat inte bara i skarpsinniga iakttagelser utan även i praktiska förnuftsresonemang. Djup, rationalitet och socialt patos präglar hans gärning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: