Orsaken till bråck på kroppspulsådern i buken är i stora drag okänd. Under utvecklingen av skadan sker en successiv nedbrytning av kärlväggen, som försvagas, tänjs ut och slutligen brister. Denna process ger vanligen inga symtom innan pulsåderbråcket brister (s.k. ruptur), varvid mer än 80% av patienterna avlider. I avhandlingen påvisas ett samband mellan bakterien Chlamydia pneumoniae (TWAR) och kroppspulsåderbråck. TWAR-bakterien förekommer oftare i kärlväggen i kroppspulsåderbråck jämfört med i kärlväggar utan bråck. Laboratorieförsök visar att bakteriens närvaro ökar nedbrytningen av den elastiska komponenten i kroppspulsåderns vägg, elastin, vilket är en karakteristisk process vid utvecklingen av ett kroppspulsåderbråck. Det här antyder att bakterien kan spela en roll för utvecklingen av kroppspulsåderbråck.

I avhandlingen visas också att det finns samband mellan bristningen av ett kroppspulsåderbråck och en ökad mängd och aktivitet av enzymet matrix metalloproteinase-9 i kärlväggen. Detta enzym deltar i nedbrytningen av kärlväggen och teoretiskt sett skulle en hämning av enzymet kunna minska risken för bristning, vilket bör studeras vidare.

Mängden nedbrytningsprodukter av elastin från kroppspulsådern kan mätas i blodet. Patienter med brustet kroppspulsåderbråck i buken har mindre mängder i blodet jämfört med patienter med icke brustet kroppspulsåderbråck. Möjligheten att använda mängden av nedbrytningsprodukter av elastin i blod för en direkt bedömning av risken för ruptur av ett kroppspulsåderbråck diskuteras.
Erling Petersen finns på enheten för kirurgi, tel. 090-785 19 88 (arb) eller 090-362 45 (bostad), epost: erling.petersen.us@vll.se

Avhandlingen har titeln ”Abdominal Aortic Aneurysms. Aspects on Aetiology and Rupture”. Svensk titel: ”Kroppspulsåderbråck i buken. Aspekter på sjukdomsorsak och ruptur”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Rabbe Takolander, kirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23