Avhandlingen har kartlagt nerv-relaterade signalsubstanser som reglerar
tjocktarmens glatta muskellager. Tre olika substanser med hämmande effekt
förefaller samverka i råttans tjocktarm och skulle kunna bidra till att, i
olika situationer, göra tarmrörelserna ändamålsenliga.

Samspelet mellan tjocktarmens muskulatur och dess nerver har också studerats
i en modell för tarminflammation, vilken i vissa avseenden har likheter med
de inflammatoriska tarmsjukdomar som ses hos människa. Studien visar att
nervfunktion, såväl som muskulaturens egenskaper, påverkas på flera sätt av
den inflammatoriska processen.

De mekanismer som reglerar mag-/tarmkanalens rörelsemönster är till vissa
delar ofullständigt kända. Grundforskning inom detta område kan medföra ökad
förståelse för mag-/tarmkanalens många olika funktioner och kan tillföra
kunskap av betydelse för de patienter som av olika anledningar har en
rubbning av mag-/tarmkanalens rörelse.

Leg läkare Lars Börjesson, tel vxl 031-343 40 00, personsökare 8006
fax 031-41 38 92, e-post: lars.borjesson@minpost.nu

Huvudhandledare: docent Dick Delbro, tel 031-342 36 78.
Avhandling för doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs
universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avd för kirurgi.
Avhandlingens titel: Neuromuscular Function in the Normal and Inflamed
Colon. An experimental study in rat.
Avhandlingen försvarade torsdagen den 14 december.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851