Patienter med urinkateter får ofta infektioner, men med en förebyggande och mer samlad insats från vården sjönk andelen drabbade i en grupp äldre och sköra patienter från 18 till 4 procent. Det visar en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet.

Studien som publiceras i tidskriften Journal of Infection Prevention omfattar totalt 2 408 patienter som behandlats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal med akut höftfraktur. Gruppen äldre med höftfraktur utgör generellt en stor grupp inom ortopedin, med relativt långa vårdtider.

Den vanligaste vårdskadan i gruppen är kateterrelaterad urinvägsinfektion. Katetern utgörs av en tunn mjuk slang som förs in i urinblåsan och tömmer den när patienten själv inte kan, i samband med exempelvis skada eller operation.

Många infektioner kan dock undvikas, vilket resultaten i den aktuella studien visar. Efter ett omfattande och samlat paket av förebyggande insatser gick andelen infektionsdrabbade under fyra års tid från 18,4 till 4,2 procent, vilket efter justeringar motsvarade en 74-procentig minskning.

Träning och kunskapstest

Insatserna beskrivs som teoridrivna och omfattade ett strikt så kallat aseptiskt arbetssätt som bättre bevarar en kateters sterilitet vid införandet i urinblåsan. En undervisningsfilm för all personal togs fram där kateterinläggning gås igenom steg för steg.

Maria Frödin är doktorand inom vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, kliniskt verksam sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och studiens förstaförfattare.

– Vi skapade vad vi kallar ett standardiserat vårdmoment om hur man går tillväga. Dessutom införde vi att alla som ska sätta kateter fick träna i ett lärlabb. Det blev som ett körkort där man fick öva på en docka och dessutom göra ett kunskapstest, förklarar hon.

Samverkan avgörande

Samarbetet mellan vårdprofessioner och med ledare och chefer var avgörande, menar Annette Erichsen Andersson, docent i omvårdnad på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för studien.

– Samverkan och partnerskap har varit nycklar till framgång i det här arbetet. Det gäller att de goda resultaten håller i sig också efter implementeringsfasen och det ser vi att de har gjort, även över tid, säger hon.

– Att man kan minska antalet infektioner och hålla nivåerna nere även hos äldre och sköra patienter är en viktig slutsats, det bådar gott i den fortsatta kampen mot infektioner som förvärvas i sjukhusmiljö, avslutar Annette Erichsen Andersson.

Titel: Effectiveness of implementing a preventive urinary catheter care bundle in hip fracture patients, http://doi.org/10.1177/17571774211060417

Kontakt: Annette Erichsen Andersson, tel. 0737 25 04 58, e-post annette.erichsen.andersson@gu.se

Bild: Maria Frödin, Annette Erichsen Andersson (foto: Göteborgs universitet)

Presskontakt: Margareta G. Kubista, tel. 0705 30 19 80, press@sahlgrenska.gu.se