Medlemskap i National Academy of Sciences anses vara en av de frÀmsta utmÀrkelserna inom vetenskapen och utdelas till forskare som givit framstÄende bidrag till den vetenskapliga utvecklingen under en lÀngre tid.

Av totalt 2234 medlemmar, varav 84 idag Àr emeriti, har hittills 315 icke-amerikaner blivit invalda. Av dessa Àr tolv svenskar, varav Ätta Àr forskare inom det medicinska omrÄdet. Alla de Ätta svenska medicinarna Àr eller har varit verksamma vid Karolinska Institutet.

För mer information kontakta: Monica Ahlberg 08-585 83701

Information om National Academy of Sciences finns pÄ: http://national-academies.org

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om