Medlemskap i National Academy of Sciences anses vara en av de främsta utmärkelserna inom vetenskapen och utdelas till forskare som givit framstående bidrag till den vetenskapliga utvecklingen under en längre tid.

Av totalt 2234 medlemmar, varav 84 idag är emeriti, har hittills 315 icke-amerikaner blivit invalda. Av dessa är tolv svenskar, varav åtta är forskare inom det medicinska området. Alla de åtta svenska medicinarna är eller har varit verksamma vid Karolinska Institutet.

För mer information kontakta: Monica Ahlberg 08-585 83701

Information om National Academy of Sciences finns på: http://national-academies.org

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om