Kina och Indien etablerar sig nu hastigt som inflytelserika spelare på den afrikanska kontinenten. Detta är en av de mest betydelsefulla förändringarna i regionen på senare år och innebär både hot och möjligheter för Afrika.

För att analysera möjligheter och utmaningar med Kinas och Indiens närvaro i Afrika anordnar Nordiska Afrikainstitutet den 22-23 september en vetenskaplig konferens med experter från Kina, Indien, Europa, USA och flera afrikanska stater närvarande. Andra intressenter, som frivilligorganisationer, policy makers, diplomater och representanter för internationella organisationer finns också bland deltagarna.

Bland gästerna finns även den världsberömde egyptiske ekonomen och statsvetaren Samir Amin.

Ett stort antal högintressanta papers kommer att läggas fram vid konferensen. Teman om nykolonialism, oljerush, militära dimensioner, fredsskapande åtgärder och handel finns bland de åtta planerade panelerna under tvådagarskonferensen.

Journalister är välkomna att närvara vid konferensen och det kommer att finnas möjlighet att intervjua deltagarna separat. För att skapa mervärde för medierna ordnar institutet under den första konferensdagen även ett lunchseminarium för journalister på temat ”Challenges of reporting the new China-India involvment in Africa”. Flera experter från konferensen kommer att delta i seminariet och inleda diskussionen. Mer information om lunchseminariet och detaljer om anmälning kommer att lämnas i nästa pressmeddelande om konferensen i mitten av augusti.

================================================

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i Norden. Institutet har som mål att leverera aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika till de nordiska länderna samt att stimulera till samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om afrikanska frågor tillgängliga för forskare, policy makers, politiker, medier, studenter och allmänhet. Institutet är en myndighet under det svenska utrikesdepartementet, men finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

För mer information kontakta Susanne Linderos, susanne.linderos@nai.uu.se.

www.nai.uu.se