Under 2019 startar Högskolan i Skövde tre nya projekt inom sin forskningsmiljö INFINIT. I samtliga fall rör det sig om projekt som drivs i samverkan med näringslivet och där KK-stiftelsen är den huvudsakliga finansiären. Totalt omfattar projekten närmare 35 miljoner kronor, pengar som därmed stärker både näringslivets och Högskolans konkurrenskraft.

– Det känns fantastiskt bra och en otrolig möjlighet för oss i och med att vi beviljats dessa tre projekt. Det kommer bidra till ökad konkurrenskraft, både för Högskolan och näringslivet. Inom projekten kommer man utöka sitt samarbete med bl.a Volvo Cars, Unilabs och Scania, säger Mats Jägstam, vicerektor och programansvarig för INFINIT.

INFINIT:s forskning är inriktad mot generering, kvalitetssäkring, analys och visualisering av data med hjälp av informationstekniska system och modeller. Forskningen i miljön sker i nära samverkan med företag vilket gör att de nu aktuella forskningsprojekten stärker både akademi och näringsliv.

– (Daniel S ringer Volvo, vi ger Volvo till måndag förmiddag att återkoppla)

Forskningsmiljön INFINIT är en långsiktig satsning från KK-stiftelsen på Högskolan i Skövdes utveckling mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö. Högskolan i Skövde är ett av fem svenska lärosäten där KK-stiftelsen gör den här typen av satsning.

Projekt som nu fått klartecken

Projekt: SIMPLE (Intelligent simuleringsbaserad beredning för bearbetning av elektromobilitetskomponenter).
Projektledare: Daniel Svensson, Wei Wang
I samarbete med: Volvo Cars AB, Volvo lastvagnar AB

Projekt: Virtuell Ergonomi.
Projektledare: Lars Hanson, Dan Högberg
I samarbete med: Scania, Volvo Cars AB, Feelgood AB, NEVS, CEVT, Ericsson AB

Projekt som innebär rekrytering av forskare till INFINIT

Projekt: IGP IntegrOmics (Rekrytering av internationell gästprofessor med specialisering i maskininlärning och integrering av omics data).
Projektledare: Zelmina Lubovac
I samarbete med: Unilabs AB

För mer information kontakta

Mats Jägstam
Vicerektor och programansvarig för INFINIT.
E-post: mats.jagstam@his.se
Arbete: 0500-448525

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.