KK-stiftelsen satsar 36 miljoner under sex år på forskning i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Målet med forskningen är att ta fram koncept på smarta, interaktiva digitala miljöer med människan i centrum. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med företag för att svara mot de industriutmaningar som finns idag och som vi ser ligger framför oss.

Digitalisering är en del av allas liv och under det senaste decenniet har vi sett tekniker som förstärkt verklighet, virtuell verklighet och utökad verklighet utvecklas. Det har även skett en enorm utveckling inom artificiell intelligens och maskininlärning.

Dessa två trender kommer att ha en enorm inverkan på framtidens digitala samhällen, och visionen om en inneslutande, närvarande och intelligent virtuell miljö öppnar nya möjligheter för att skapa en förbättrad digital värld där användarna står i centrum, så kallade intelligenta verkligheter.

KK-stiftelsen har nu beviljat medel under sex år för en forskningsprofil med namnet Intelligenta verkligheter med människan i centrum. KK-stiftelsen beviljar totalt 36 miljoner kronor och utöver det finns betydande medfinansiering från företagen och från BTH till det här projektet.

–I det här projektet kommer vi att utveckla koncept och verktyg för intelligenta verkligheter med människan i centrum. Vi vill visa vägen för framtida inneslutande, användarmedvetna och smarta interaktiva digitala miljöer, berättar Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap vid BTH, som är den som kommer att leda projektet.

–Projektet kommer även att bidra till att vi kan förnya vårt utbildningsutbud till exempel inom spelteknik, AI, maskininlärning och inom olika immersiva applikationer, menar hon.

Forskningen kommer att ske i samarbete med industrin och resultaten ska ge användare nya sätt att förstå, samarbeta med och styra olika typer av smarta virtuella verkligheter.

–Blekinge Tekniska Högskola har en väl etablerad och konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom datavetenskap där detta projekt passar väl in. Vi bedömer att forskningsprofilen har mycket god potential att utveckla internationellt erkänd forskning inom ett spännande och växande område, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen. Det är tydligt att industriutmaningarna är utvecklade i dialog med företagen och det finns en stark ambition att i samverkan med företagen utveckla och testa olika lösningar.

För mer information, kontakta gärna docent Veronica Sundstedt, telefon 0455-38 58 50 eller via e-post: veronica.sundstedt@bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: