Fem svenska journalister får vardera 10 000 kronor i resebidrag av Expertsvar för att bevaka den vetenskapliga konferens AAAS i Washington DC, USA, den 14-17 februari 2019. Det övergripande temat för konferensen är Science Transcending Boundaries.

De fem som beviljats resebidrag är:

Marie Alpman, FoF, Stockholm
Katarina Brandt, Frilansjournalist, Stockholm
Annelie Moran, ETC, Göteborg
Caroline Widenheim, Frilansjournalist, Göteborg
Niklas Zachrisson, Sveriges Radio, Stockholm

Genom resebidragen vill medietjänsten Expertsvar stärka intresset för bevakning av internationell forskning i svenska medier.

Till årets utlysning inkom 17 ansökningar. En jury bestående av Anna Norberg, styrelseledamot i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister, SMVJ, Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet samt redaktionen för Expertsvar på Vetenskapsrådet, har bedömt samtliga ansökningar.

AAAS, American Association for the Advancement of Science, är en amerikansk vetenskapsorganisation som årligen håller i världens största vetenskapskonferens. Konferensen brukar samla tusentals forskare, journalister, beslutsfattare och forskarintresserad allmänhet – i ett tvärvetenskapligt idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning. Läs mer om programmet här.

Presskontakt:

Gustav Löfgren

Telefon:

08-546 44 121

Mobil:

0733-55 38 59