De fem som beviljats resebidrag är:

Anders Diamant, SR, Stockholm
Karin Gyllenklev, SR/P3, Stockholm
Natalie von der Lehr, frilans, Uppsala
Lotten Wiklund, frilans, Stockholm
Mikaela Åkerman, SvD, Stockholm

AAAS, American Association for the Advancement of Science, är en amerikansk vetenskapsorganisation som årligen håller i världens största vetenskapskonferens. Konferensen brukar samla över 5 000 deltagare – forskare, journalister, beslutsfattare och forskarintresserad allmänhet – i ett tvärvetenskapligt idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning.

Genom bidragen vill Expertsvar stärka intresset för forskningsbevakning i svenska medier. Till årets utlysning inkom 21 ansökningar.

Läs mer om AAAS

http://www.aaas.org/meetings/2013/

Kontaktperson:
Gustav Löfgren,
glo@vr.se
08-546 44 121