– Politiker ser ökad kommersialisering och kontakt med nĂ€ringslivet som ett sĂ€tt att fĂ„ igen investeringarna i svensk forskning. Behovet av att hitta externa finansiĂ€rer Ă€r dessutom större nĂ€r de statliga anslagen för grundforskning minskar. För att den utvecklingen ska bli positiv och inte hota forskningens kvalitet och frihet Ă€r det viktigt att kunna identifiera möjliga konflikter, sĂ€ger Göran HermerĂ©n, ordförande i VetenskapsrĂ„dets etikkommittĂ©.

Hur den fria nyfikenhetsbaserade forskningen kan kombineras med kommersiella intressen var temat för ett seminarium som samlade ett fyrtiotal deltagare. Det ordnades av etikkommittén som har i uppdrag att ta fram riktlinjer kring forskning och företagande för projekt finansierade av VetenskapsrÄdet. Seminariet syftade dels till att bidra med synpunkter till det arbetet, dels till att stimulera den pÄgÄende diskussionen inom omrÄdet.

BÄde hot och möjligheter
Kommersiella intressen inom medicinsk forskning lyftes fram av Björn Beermann vid LÀkemedelsverket och professor Lars Werkö. De tog bland annat upp internationella exempel pÄ hur vinstintressen kan pÄverka hanteringen av kliniska studier pÄ lÀkemedel sÄ att resultaten blir missvisande. Forskaren och överlÀkaren Jan Wahlström talade om den kommersiella utvecklingen bakom genpatent.

KTH:s rektor Anders Flodström pekade pĂ„ hur man framgĂ„ngsrikt löst den dubbla roll staten ger universiteten – att bĂ„de försvara den fria forskningen och vara basen i landets innovationsbaserade tillvĂ€xt genom strategisk nyttoforskning. Camilla ModĂ©er frĂ„n föreningen Vetenskap och AllmĂ€nhet menade att vi har för lite kommersialisering med tanke pĂ„ den relativt lĂ„ga avkastningen frĂ„n svensk forskning och efterlyste ökad ömsesidig respekt mellan forskare och företagare.

Etiska riktlinjer pÄ gÄng
Ett av de komplexa dilemman seminariet visade pÄ rör skydd av kommersiellt intressanta forskningsresultat. För ett patent i Europa krÀvs att de rön den bygger pÄ inte fÄr vara publicerade före ansökan.
– SvĂ„righeten att kombinera kommersialisering av forskningsresultat med kravet pĂ„ att de blir tillgĂ€ngliga Ă€r ett problem vi mĂ„ste lösa. Seminariet Ă€r ett avstamp i VetenskapsrĂ„dets lĂ„ngsiktiga arbete inom det hĂ€r omrĂ„det, sĂ€ger Göran HermerĂ©n.
Ett förslag till etiska riktlinjer som syftar till ökad transparens kring kommersiella kopplingar och ger regler för publicering för projekt som söker finansiering frÄn VetenskapsrÄdet finns ute pÄ remiss hos de olika ÀmnesrÄden inom VetenskapsrÄdet. Ett fÀrdigt förslag kommer att arbetas fram efter nyÄr för att beslutas av VetenskapsrÄdets styrelse under februari.

Seminariet ”Kommersialiseringen av forskningen – Bakgrund, möjligheter, hot” hölls den 31 oktober 2002 hos VetenskapsrĂ„det.

Göran Hermerén, professor i medicinsk etik, 046-222 12 80 / goran.hermeren@medetik.lu.se.
Björn Thomasson, sekreterare i etikkommittén, 08-546 44 314 / bjorn.thomasson@vr.se