Thorbjörn Nilsson, lärare och forskare i sociologi på Institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universitet, visar i sin avhandling ”Den lokalpolitiska karriären”, hur den kommunala organisationens omdaning, med ökad budget och vidare kompetensområden, skapar en miljö fylld av motstridigheter. Klämd mellan en önskan att genomföra demokratiska beslut och viljan att effektivisera och visa resultat försöker kommunalrådet bemästra sin osäkerhet och skapa handlingsutrymme.

Med hjälp av en rad strategier hanterar kommunalrådet omgivningens förväntningar. Thorbjörn Nilsson sätter dessa socialpsykologiska processer i fokus och visar hur de bidrar till att återskapa och skydda det lokalpolitiska arvet.

Avhandlingen försvaras onsdagen den 7:e februari kl 13.00. Disputationen äger rum i sal Weber, Växjö universitet, Universitetsplatsen 1. Opponent är docent Anders Persson, Lunds universitet.

KONTAKTA:
Thorbjörn Nilsson, Tel: 0470-70 86 60, fax: 0470-844 25,
e-post: Thorbjorn.Nilsson@svi.vxu.se
Hemsida: www.svi.vxu.se/org/personalsidor/soc/thorbjorn.html

FRÅGOR:
Malin Sandström, informatör på Institutionen för samhällsvetenskap
Tel: 0470-70 84 77, fax: 0470-844 25,
e-post: Malin.Sandstrom@svi.vxu.se

BESTÄLL BOKEN FRÅN:
Kerstin Brodén, redaktör, Växjö University Press,
351 95 Växjö universitet
tel: 0470-70 82 67, fax: 0470-832 17
e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: