Det visar en enkät med Sveriges kommuner gjord av Sara Emilsson, doktorand i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Resultaten presenteras nu i en rapport där kommunerna är indelade efter Kommunförbundets modell med grupper som storstäder, förortskommuner, industrikommuner etc. Lektor Olle Hjelm är medförfattare till rapporten.

De flesta kommuner som infört miljöledningssystem använder någon slags mall, en internationell standard eller en förutbestämd ”checklista”, visar undersökningen. Vanligast är den internationella standarden ISO 14001, följd av EU:s frivilliga förordning EMAS.

Det är de tekniska verksamheterna som kommit längst i miljöledningsprocessen, visar Sara Emilssons studie vidare. Andra enheter inom en kommun har ibland infört ”mjukare” system med mindre omfattande rutiner, som ofta är knutna till Agenda 21-målen.

Mer information om rapporten ges av Sara Emilsson, tel 013- 28 66 02, e-post sarem@ifm.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: