Den 1 juni, i samband med 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, arrangerar Karolinska Institutet, KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en endagskonferens. Huvudfokus är hur akademin genom forskning och högre utbildning bidrar till omställningen för en mer hållbar utveckling.

I år är det 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm. Detta uppmärksammas bland annat genom den internationella konferensen “Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity” den 2 – 3 juni. Konferensen arrangeras av den svenska regeringen med stöd av Kenyas regering.

I anslutning till denna konferens anordnar Karolinska Institutet, KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en konferens den 1 juni. Vid konferensen “Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change” är huvudfokus på hur akademin genom forskning och högre utbildning kan bidra till lösningar som är nödvändiga för övergången till en hållbar utveckling för människa och planet.

Konferensen äger rum på universitetsområdet Albano. Den sänds även digitalt på su.se/stockholm50.

Talare
Några av talarna vid konferensen är:

  • Inger Andersen, verkställande direktör för FN:s miljöprogram.
  • Andrew Haines, professor inom miljöförändringar och folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.
  • Noura Berrouba, ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).
  • Nyovani Madise, chef för African Institute for Development Policys (AFIDEP) kontor i Malawi.
  • Arunabha Ghosh, expert på internationell offentlig politik, författare och krönikör
  • Henrik Henriksson, verkställande direktör på H2 Green Steel, styrelseledamot och författare.

Ett viktigt inslag blir även en session med fokus på framtidens ledarskap samt hur universitet och högskolor kan möta upp de behov och krav som unga står inför och kommer att möta i spåren av den pågående omställningen av samhället.

På plats finns SEI:s vice vd och rektorerna vid de universitet som anordnar konferensen.

– Genom samverkan inom akademi och med andra samhällsaktörer kan universitet och högskolor bidra till att hitta lösningar, stötta beslutsfattare, driva innovation och entreprenörskap och därmed vara med och bygga framtidens välfärd och arbetsmarknad, säger Johan Kuylenstierna, rektorsråd för hållbarhet vid Stockholms universitet och en av initiativtagarna till konferensen.

Se program och samtliga talare: su.se/Stockholm50

Kontakt
Per Larsson, presstjänsten vid Stockholms universitet, per.larsson@su.se eller tfn 08-16 44 64.

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se