Eftersom svenska är ett så litet språk, så kommer bra system för den svenska marknaden inte att utvecklas enbart med marknadskrafternas hjälp. Det menar Vinnova, Verket för innovationssystem Vinnova, som därför nyligen sjösatt
ett nytt forskningsprogram om språkteknologi.

Linköpings universitet står för tre av de sju forskningsprojekt som fått anslag från Vinnova. Det första av dessa heter ”utveckling av generiska resurser för språkteknologi” och går ut på att bygga upp en gemensam
språkteknologisk källkod tillgänglig för alla. Det andra gäller ”multimodal interaktion för publika informationstjänster”, dvs hur allmänheten genom tal, ljud, bilder och pekskärmar kan få information av olika organ i
samhället. Det tredje gäller ”korpusbaserad maskinöversättning” – datoröversättningar som inte utgår från en mängd språkregler utan låter systemet hämta erfarenhet ur en stor textmassa från tidigare översättningar.

Dessa och övriga projekt knutna till Lund, KTH och Chalmers diskuteras vid en tvådagars konferens i Linköping den 22-23 januari. Mer information:
professor Lars Ahrenberg, e-post lah@ida.liu.se, tel 013- 28 24 22,
eller på webbsida på http://www.ida.liu.se

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: