Undersökningen bakom avhandlingen, med vilken Rickard Wahlberg disputerar fredagen den 14 december, är genomförd i Norrbotten där flera olika konstproducenter studerats. Avhandlingen går på djupet när det gäller dessa gruppers förhållningssätt till konflikten mellan den konstnärligt önskvärda kvaliteten och det som marknaden gör ekonomiskt möjligt. Marknaden definieras i detta sammanhang som de fyra olika typer av aktörer som bidrar med resurser till den konstnärliga produktionen: publik och arrangörer, samhälleliga anslagsgivare, sponsorer och välgörare samt personal och oavlönad arbetskraft.

I första delen behandlas den idag krisdrabbade Norrbottensteatern. Studien bygger på observation och intervjuer. I andra delen studeras fyra olika konstproducenter: en författare och musiker, en orkesterförening och två fria teatergrupper. Här har ett tjugotal intervjuer genomförts.

Rickard Wahlbergs avhandling visar ett inte helt enhetligt resultat. När det gäller Norrbottensteatern konstaterar Rickard Wahlberg att varken han själv eller de anställda sett så mycket av konflikten mellan det konstnärliga och marknadens krav. Konstproducenterna visar sig vara tämligen omedvetna om vad marknaden vill när det gäller deras egen verksamhet. Däremot anpassar de sig på något sätt till resurserna. Wahlberg redovisar sju sådana sätt.

Rickard Wahlberg är född 1943 och uppväxt i Stockholm. Han blev civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm 1967. Efter arbete i Stockholms stadshus utbildade han sig till lärare och kom 1972 till Hermelinsskolan i Luleå. Sedan 1990 har Rickard Wahlberg varit verksam som lärare och forskare i marknadsföring vid Luleå tekniska universitet.

Avhandlingen finns i sin helhet tillgänglig på Internet: http://epubl.luth.se/1402-1544/2001/36/index.html

Upplysningar: Rickard Wahlberg, tel. 0920-225808 eller 0920-492046, rickard.wahlberg@ies.luth.se eller informatör Ida Måwe, 0920-493045, ida.mawe@adm.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: