Undersökningen bakom avhandlingen, med vilken Rickard Wahlberg disputerar fredagen den 14 december, Àr genomförd i Norrbotten dÀr flera olika konstproducenter studerats. Avhandlingen gÄr pÄ djupet nÀr det gÀller dessa gruppers förhÄllningssÀtt till konflikten mellan den konstnÀrligt önskvÀrda kvaliteten och det som marknaden gör ekonomiskt möjligt. Marknaden definieras i detta sammanhang som de fyra olika typer av aktörer som bidrar med resurser till den konstnÀrliga produktionen: publik och arrangörer, samhÀlleliga anslagsgivare, sponsorer och vÀlgörare samt personal och oavlönad arbetskraft.

I första delen behandlas den idag krisdrabbade Norrbottensteatern. Studien bygger pÄ observation och intervjuer. I andra delen studeras fyra olika konstproducenter: en författare och musiker, en orkesterförening och tvÄ fria teatergrupper. HÀr har ett tjugotal intervjuer genomförts.

Rickard Wahlbergs avhandling visar ett inte helt enhetligt resultat. NÀr det gÀller Norrbottensteatern konstaterar Rickard Wahlberg att varken han sjÀlv eller de anstÀllda sett sÄ mycket av konflikten mellan det konstnÀrliga och marknadens krav. Konstproducenterna visar sig vara tÀmligen omedvetna om vad marknaden vill nÀr det gÀller deras egen verksamhet. DÀremot anpassar de sig pÄ nÄgot sÀtt till resurserna. Wahlberg redovisar sju sÄdana sÀtt.

Rickard Wahlberg Àr född 1943 och uppvÀxt i Stockholm. Han blev civilekonom pÄ Handelshögskolan i Stockholm 1967. Efter arbete i Stockholms stadshus utbildade han sig till lÀrare och kom 1972 till Hermelinsskolan i LuleÄ. Sedan 1990 har Rickard Wahlberg varit verksam som lÀrare och forskare i marknadsföring vid LuleÄ tekniska universitet.

Avhandlingen finns i sin helhet tillgÀnglig pÄ Internet: http://epubl.luth.se/1402-1544/2001/36/index.html

Upplysningar: Rickard Wahlberg, tel. 0920-225808 eller 0920-492046, rickard.wahlberg@ies.luth.se eller informatör Ida MÄwe, 0920-493045, ida.mawe@adm.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: